Misija i vizija

Misija

Centar modernih veština radi na promeni društva kroz javno zagovaranje i programe neformalnog obrazovanja za društveno angažovane ljude. Posebnu važnost pridaje unapredjenju komunikacijskih znanja i veština i usvajanju socijaldemokratskih vrednosti i politika. Upravljajući se načelima demokratije,  Centar se bori za humanije društvo evropskih standarda. 

Vizija

Centar modernih veština teži da bude uticajna organizacija u oblasti političkog obrazovanja, uspostavljanju prakse odgovorne građanske participacije i ostvarivanju društvene pravde.