Ženska prava

Liderke moraju imati veru u uspeh – intervju Ferida Ćustović

262681_1891727646357_4653783_n

Koja su tvoja iskustva sa prethodnih Akademija?

Akademije 2011. i 2012. godine su bile veoma važne za sve učesnice, pre svega zbog isticanja važnosti učešća žena u javnom životu, posebno u političkim strankama. Na Akademijama je istaknuta važnost uvođenja rodne perspektive u javne politike. Kroz obrađene teme dobile smo ideje i prepoznale mogućnosti  integrisanja  rodne perspektive u radu i angažmanu u svojim političkim partijama. Upoznale smo se sa veštinama vođenja političke kampanje, koje su doprinele da naš lični angažman u kampanji za izbore 2012. godine bude veći. Jedna od koristi  bilo je umrežavanje sa članicama drugih političkih partija i brojnih organizacija koje su podelile iskustva iz različitih sredina. Vrhunac saradnje članica različitih političkih partija bila je podrška amandmanu „Stvarnih 30%“ na Zakon o izboru narodnih poslanika kojim se propisuje da se na svakom trećem mestu na izbornim listama mora naći manje zastupljen pol . Sa Akademije je  prosleđeno pismo sa potpisima svih učesnica narodnim poslanicima i poslanicama kao i medijima. To pismo je pokazalo zajedničku odlučnost i snagu  koja ujedinjuje žene iz različitih  političkih partija. Učešće na Akademijama me je podstaklo da primenim znanja, veštine i informacije na afirmaciji rodne dimenzije u svom političkom radu.

Šta treba da odlikuje današnje liderke?

Današnje liderke imaju obavezu da neprestano uče i da se usavršavaju i da preuzimaju inicijative za sva pitanja koja su od suštinskog značaja za funkcionisanje države. Moraju se stalno angažovati i dosledno obavljati zadatke koji su preuzele na sebe i moraju biti motivisane i posvećene temama koje i dalje nisu dovoljno zastupljene: ekonomsko osnaživanje žena, obrzovanje, nasilje u porodici, reproduktivno zdravlje i učešće žena u politici.  Liderke moraju imati veru u uspeh i u ideje za koje se bore. Od njih se očekuje stalno preispitivanje sopstvenih sposobnosti i spremnost da ne odustanu od postavljenih ciljeva ni onda kada naiđu na prepreke.

Da li političarke u Srbiji mogu da postanu liderke?

Mislim da Srbija ima dovoljan broj sposobnih žena koje su se dokazale u poslovima  koje obavljaju. Žene polako zauzimaju vodeće položaje u sverama u kojima se donedavno nisu nalazile. Zadnjih desetak godina žene u Srbiji su uspele da pokrenu pitanja povećanje rodne osetljivosti, posticanja lokalne samoorganizovanosti, pokretanja ženske energije, povećanja broja žena na mestima odlučivanja i izgradnje mehanizama za ostvarivanje rodne ravnopravnosti. Iako sposobne, žene se moraju izboriti sa još puno prepreka koje im predstoje na putu do ravnopravnog liderstva.

Koji su najveći problemi sa kojima se žene u politici suočavaju?

Kao ograničavajuće faktore za bavljenje politikom za žene predstavlja nedostatak informacija, nedostatak vremena, tehnike dominacije, nedovoljna podrška muških kolega kao i  nedostatak samopouzdanja. Takođe na njihov uticaj zanatno utiče i patrijarhalni obrazac, koji je još uvek uticajan činilac u formiranju društvenog karaktera. Iako se znatno povećao broj žena u političkim partijama, žene još uvek  nisu u potpunosti svesne svojih sposobnosti i mogućnosti da mogu svojim angažovanjem  da doprinesu razvoju zemlje i povećanju životnog standarda. Sa druge strane, iako je ženama omogućeno da se javno i politički angažuju one same imaju psihološke barijere da aktivno participiraju u politici.

Šta bi poručila novim polaznicama?

Bez obzira na to što je Srbija već učinila važne korake u postizanju ravnopravnosti polova, potrebno je da i same političarke budu svesne svoje uloge u unapređivanju položaja žena kako u strankama tako i u učešću u zakonodavnim organima države. Učešće žena u politici kao liderstvo može se povećati edukacijama, samoorganizovanjem, umrežavanjem sa političarkama i političarima. Da bi smo uspele kao liderke moramo imati dovoljno samopouzdanja, odlučnosti, hrabrosti i nepokolebljivosti. Ženska solidarnost je jedna od karakteristika koja treba da krasi liderke.

 

Ferida Čustović, rođena 27.11.1964. godine u Novom Pazaru, od svoje 10. godine živi u Brogradu. Završila Učitetljski fakultet u Beogradu , smer vaspitačica predškolkih ustanova, kao i Master studije Fakulteta političkih nauka – smer   “Ženske studije” i odbranila Mater rad na temu  “Žene u politici i javnom životu Srbije ka Evropskoj perspektivi”. Zaposlena u P.U „11 april“ Novi Beograd, na poslovima koordinatorke vaspitno obrazovnog rada. Udata, majka dvoje dece. Članica Socijaldemokratske partije Srbije od osnivanja. Realizovala više treninga i tribina iz oblasti političkih veština i rodne ravnopravnosti. Učesnica raznih seminara i međunarodnih konferencija iz oblasti rodne ravnopravnosti. Pohađala  „Akademija za liderke“ 2011. i 2012.godine u organizaciji Nacionalnog demokratskog instituta. 

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

 • Kaliopi

  Normalno, da je imala na kome da „trenira“ kada joj Rasim plaćao odlaske na putovanja i treninge ali njeno mesto zauzela, totalno nestručna u svom poslu, a još i glumica, koja ne razlikuje rod i pol. Šta više reći, osim čestitke gospođi Ćustović, samo da joj trud ne bude uzaludan.

 • Ferida

  Poštovana Kaliopi,
  Zahvaljujem srdačno na čestitkama. Moje konstantno obrazovanje i usavršavanje na temu rodne ravnopravnosti, kao sto su bile ženske studije, finansiram iz ličnih sredstava a seminare i međunarodne konferencije su finansirale nevladine organizacije iz svojih projekata jer im je to i posao. Da podvučem – nijedna stranka nije uložila u moju edukaciju, a ja sam dosta uložila u edukaciju članica svoje stranke, potpuno volonterski. Vaš komentar o osobi koja me je ‘nasledila’ ne mogu da komentarišem, jer je činjenica da ni na koji nacin nisam bila pitana o tome. Žao mi je ako sam ovde morala da kažem i neke ne tako bajne stvari sa kojima se susreću žene u politici, ali baš zato su nam i potrebne ovakve akademije ženskog liderstva – da postanemo sigurnije, solidarnije i stručnije.

 • MILICA

  DA JE U POLITICI VIŠE ŽENA KAO ŠTO JE GOSPOĐA FERIDA ČUSTOVIĆ, POLITIČKA SCENA BI BILA DALEKO KVALITETNIJA I LEPŠA!!