Čime se bavi CMV?

Centar modernih veština radi na promeni društva kroz javno zagovaranje i programe neformalnog obrazovanja za društveno angažovane ljude. Centar modernih veština teži da bude uticajna organizacija u oblasti političkog obrazovanja, uspostavljanju prakse odgovorne građanske participacije i ostvarivanju društvene pravde.

Više o CMV-u
Mladi protiv nasilja nad ženama

Mladi protiv nasilja nad ženama

Projektom „Mladi protiv nasilja prema ženama“ želimo da da informišemo, motivišemo i angažujemo srednjoškolce da se bore protiv nasilja prema devojkama.

Povezujući mlade gradimo snažni front borbe protiv nasilja prema ženama i devojkama. Cilj nam je unapređenje rodne ravnopravnosti i smanjivanje rodno zasnovanog nasilja u Srbiji.

Više o projektu

Blog

Iz naše perspektive

Političarke su mogle naučiti mnogo na Spark.me

Evo prošlo je čitavih nedelju dana, a energija sa Spark.me me i dalje drži. Tradicionalno sam uvek jedan...

14.06.2022

#Lokalni21

Republika Hrvatska je odradila redovne lokalne izbore, četvrte po redu na kojima se izravno biraju župani, gradonačelnici i...

31.05.2021

Pobijedio #ostanidoma

Parlamentarni izbori u Hrvatskoj u doba pandemije COVID-19 U početku drugog naleta SARS-CoV-2, Hrvatska je odradila izbore za...

07.07.2020
poseti blog

Naš tim

Tim Centra Modernih Veština čini grupa ljudi koja veruje da se doživotnim obrazovanjem i dobrom komunikacijom mogu postići promene neophodne za jačanje demokratije i napredak našeg društva u celini. Zajednička nam je vera u socijaldemokratske vrednosti – slobodu, pravdu i jednakost.

Centar modernih veština

Miloš Đajić

Centar modernih veština

Tamara Jovanović

Centar modernih veština

Igor Jojkić

Centar modernih veština

Marija Mutić

saznaj više

učesnika/ca programa godišnje

godina postojanja

stalnih saradnika

kampanja i projekata

Mladi protiv nasilja nad ženama