Categories for Komunikacija

Usavršavanje

decembar 3, 2018 4:47 pm Published by Leave your thoughts

Centar modernih veština je organizacija koja se više od 15 godina bavi različitim vidovima komunikacije. Kako bi to...

#tech4dem u Konjicu

decembar 19, 2013 11:35 am Published by 1 Comment

NDI kancelarija u Bosni i Hercegovini organozovala je od 5. do 7. decembra u Hotelu Konjic trodnevni seminara...