Categories for Socijaldemokratija

Protiv rada nedeljom

decembar 18, 2019 9:14 am Published by Leave your thoughts

Centar modernih veština zajedno sa Olof Palme međunarodnim centrom oragnizovao je peti ovogodišnji Forum sindikata i političkih stranaka....