Categories for Ženska prava

Mi koji nismo takvi

20 aprila, 2021 11:38 am Published by Leave your thoughts

U vikend izdanju dnevnog lista DANAS objavljen je tekst  Mi koji nismo takvi  Miloša Đajića kao aktiviste Ženske platforme za...

Žensko liderstvo

30 septembra, 2020 1:19 pm Published by Leave your thoughts

U okviru projekta Dijalog za budućnost koji okuplja 40 mladih liderki predavač CMV-a Miloš Đajić je održao predavanje...