Javno zagovaranje

Webinar javno zagovaranje

Centar modernih veština je u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU), a uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) započeo projekat jačanja kapaciteta saradnika i saradnica iz deset lokalnih zajednica u Srbiji. Ovaj projekat obuhvata organizaciju 8 webinara na teme javnog zagovaranja, pisanja praktičnih politika, prikupljanja sredstava i javnog nastupa.

SIPRU

SIPRU je u februaru 2019. godine započeo sprovođenje druge faze „Programa lokalnih inicijativa za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – Podrška razvoju inovativnih modela za socijalno uključivanje – LIP 2”. Cilj programa LIP 2 jeste unapređenje socijalne uključenosti osetljivih društvenih grupa (žene, mladi, Romi/kinje, migranti/kinje, osobe sa invaliditetom). Posebna pažnja je posvećena onima koji žive u ruralnim i izuzetno siromašnim područjima opština. Ključno je unapređenje postojećih i uspostavljanje novih/inovativnih mera/usluga/programa u ciljanim lokalnim zajednicama.

Kroz kreiranje društveno inovativnih pristupa, lokalni nosioci projekata su definisati rešenja za probleme na koje mogu najviše da utiču. Ova rešenja adekvatno odgovaraju na nezadovoljenu potrebu u lokalnoj zajednici  kroz različite procese, koncepte, ideje, usluge i metodologije.

 

Webinari

15. i 16 marta su organizovani prvi webinari sa temom Javnog zagovaranja. Pre svakog seminara učesnici su popunjavali ulazni upitnik o pozavanju teme javnog zagovaranja. Cilj ovih seminara je bio da se kroz predavanja i vežbe približi koncept javnog zagovaranja učesnicima iz lokalnih samouprava i lokalnih nevladinih organizacija. Obuka je obuhvatile teme definicije javnog zagovaranja, ishoda kampanja, određivanja strategije, ciljeva i ciljnih javnosti, izgradnje baze podrške u lokalnoj zajednici, razvijanje poruke i strategije komunikacije.

Obuka se nastavlja sa istom grupom polaznica i polaznika 22. i 23. marta.

CMV u skladu sa svojom Misijom nastavlja da prenosi znanje i podiže kapacitete aktivista i aktivistkinja širom Srbije.

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *