Javno zagovaranje

Prikupljanje sredstava

Nakon održanih obuka na teme Javno zagovaranje i Kreiranje praktičnih politika Centar modernih veština (CMV) nastavlja seriju webinara. U saradnj sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU), organizovan je treći po redu webinar na temu prikupljanja sredstava (fundraising). Ovi webinari su bili namenjeni učesnicama i učesnicima iz deset lokalnih zajednica u Srbiji. Učesnice i učesnici su predstavnici lokalnih samouprava i lokalnih nevladinih organizacija koje zajednički rade na lokalnim projektima inovativnih usluga. Projekat je podržala Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)

Webinar

Kao i do sada pre svakog webinara učesnicima je poslat ex ante (ulazni) upitnik o pozvanju teme prikupljanja sredstava. On je pokazao da su učesnici imali osnovna znanja o prikupljanja sredstava ali ne i mnogo iskustva. Cilj ovih webinara je bio da se kroz predavanja i vežbe učesnici osposobe za kreiranje strategije prikupljanja sredstava kako u svojim lokalnim zajednicama tako i šire. Takođe zadatak trenera je bio da uputi učesnice i učesnike u načine prikupljanja sredstava zs nastavak njihovih kampanja javnog zagovaranja. Obuka je obuhvatile teme o definiciji prikupljanja sredstava, ključnim aktivnostima, načinima komunikacije sa donatorima, matrici donatora, alatima za prikupljanje sredstava, izgradnii odnosa sa donatorima, vaprisustvvo predstavnika žnosti i strukturi sastanka, načinima za zakazivanje i storytellingu. Ovo je bila i prilika da se učesnici i učesnice međusobno upoznaju jer je ovaj seminar bio zajednički za sve.

SIPRU

Webinar je bio organizovan uz SIPRU. Oni su takođe imali mogućnost učešća na webinaru. Iskoristili su priliku i preneli svoje iskustvo u vezi sa ovom temom. SIPRU takođe mora da animira različite donatore tako da im je ova tema bliska.

Ovi webinari se sprovode u okviru sprovođenja druge faze „Programa lokalnih inicijativa za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – Podrška razvoju inovativnih modela za socijalno uključivanje – LIP 2”. Podsećamo da je cilj programa LIP 2 unapređenje socijalne uključenosti osetljivih društvenih grupa (žene, mladi, Romi/kinje, migranti/kinje, osobe sa invaliditetom) u lokalnim zajednicama širom Srbije. On predstavlja i vid partnerstva između lokalnim NVO i lokalnih samouprava.

Program obuka se nastavlja sa istim grupama polaznica i polaznika 5. 6. 7. i 9. aprila.

CMV u skladu sa svojom Misijom nastavlja da prenosi znanje i podiže kapacitete aktivista i aktivistkinja širom Srbije.

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *