Javno zagovaranje

Seminar za zagovaračke timove

U okviru projekta “Gradovi spremni za klimatske promene” organizovali smo dvodnevni seminar za zagovaračke timove iz Subotice, Požege, Kruševca, Pirota i Sremske Mitrovice. Seminar je održan 29. i 30. septembra na obroncima Fruške Gore u Sremskoj Kamenici. Raspoložene članice i članovi timova imali su priliku da se upoznaju sa mrežom “Zelena stolica, samim projektom i delom aktivnosti za koje će oni biti zaduženi. Čitav seminar je održan u atmosferi najave prevremenih izbora, što će sigurno uticati na izvođenje projektnih aktivnosti.

Predstavljanje istraživanja

Prvi dan

Prvog dana učesnice i učesnici su imali priliku da se međusobno upoznaju i da iznesu svoje iskustvo u oblasti zaštite životne sredine. Takođe imali su priliku i da se upoznaju sa nalazima istraživanja “Šta građani Srbije misle o klimatskim promenama?”. Podaci iz istraživanja bi trebalo da im daju dodatnu argumentaciju u zagovaranju da lokalne samouprave moraju da se uhvate u koštac sa posledicama izmenjenih klimatskih uslova.

Predstavljanje desk analize

Nakon toga kolginica Aleksandra Mladenović iz partnerske organizacije Ambasadori održivog razvoja i životne sredine prezentovala je prvi deo analize usvojenih dokumenata pomenutih opština i gradova. Takođe im je prenela i iskustva sa Generalne Skupštine UN na kojoj je bila. Na ovaj način  učesnici suimali priliku da se upoznaju sa situacijom u svom gradu/opštini iz ugla nezavisne stručnjakinje.

Eko-sistem program

Drugi dan

Sam naziv seminara “Urodnjavanje i analiza javnih politika za klimatske promene” najavljivao je važne teme. Njima smo se bavili drugog dana seminara. Koleginica Biljana Stepanov iz Centra za podršku ženama je prenela učesnicama i učesnicima važne informacije iz Zakona o rodnoj ravnopravnosti. Zatim je govorila o urodnjavanju (Gender mainstreaming) kao i ciljevima održivog razvoja UN. Ovaj značajan deo seminara pokazao je nekoliko oblasti u kojima se mora intenzivno raditi na smanjivanju rodnog jaza. Pre svega to se odnosi na upravljanje vanrednim situacijama, procenama rizika i izradama planova.

o rodnoj ravnopravnosti

Na kraju seminara su učesnici ponovo imali priliku da, sada već detaljnije razgovaraju o aktivnostima na ovom projektu. Nakon toga su pristupili kreiranju vremenskog plan rada. Najava izbora za 17. decembar zahteva brže delovanje da bi se sve aktivnosti zavrđšile pre započinjanja izborne kampanje. Koleginica Darija Šajin iz Arhus centra Novi Sad je kroz jednostavan alat planiranja sa timovima iz svake opštine prošla osnovne elemente i dogovorila prve korake.

Prezentacija planova Sremska Mitrovica

Za kraj

Centar modernih veština je na ovaj način započeo interesantan pilot projekat. On za rezultat treba da ima usvajanje seta preporuka u opštinama i gradovima u kojima će raditi ovi zagovarački timovi. Ovaj zadatak je i te kako izazovan. jer država kasni sa donošenjem podzakonskih akata. Da su usvojeni oni bi uredili bavljenje ovom oblašću na lokalnom nivou.

EKO-SISTEM program podržava reforme u zaštiti životne sredine u Republici Srbiji. Misija programa je da aktivnijim uključivanjem organizacija civilnog društva (OCD) i drugih aktera u društvu pomogne u sprovođenju pravnih tekovina Evropske unije (EU). Program je nastao je u želji MIS ( Mladih istraživača Srbije) da pomognu organizacijama u pripremama za ozbiljnije poduhvate i nove inicijative u oblasti zaštite životne sredine. Njihova želja je da OCD daju dodatnu pokretačku energiju potrebnu za sprovođenje reformi u oblasti zaštite životne sreine. To će raditi kroz razvoj organizacionih i finansijskih kapaciteta, ali i podsticanjem saradnje unutar sektora.

EKO-SISTEM program osnaživanja mreža udruženja građana, realizuju Mladi istraživači Srbije (MIS), a podržava Švedska. On predstavlja glavnu komponentu projekta EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine. Projekat je počeo u januaru 2020. godine i traje tri godine.

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *