Šta je javno zagovaranje

Svako od nas je nekada bio u prilici da se bori za svoja prava. Bilo da je to bilo u školi, na fakultetu, radnom mestu ili u svom gradu.  Ta „borba“ se stručno naziva javno zagovaranje iliti na engleskom advocacy. Javno zagovaranje (advocacy) potiče od reči ad-voc-acy, što u slobodnom prevodu znači davati glas nekome.  Mi volimo da koristimo definiciju Nadera Tadrosa, od koga smo najviše naučili o javnom zagovoranju:  “Javno zagovaranje  je organizovan politički proces vođen od strane ljudi, a kroz koji svi zainteresovani građani, posebno nepovlašćeni i marginalizovani, shvataju svoja prava i moć, i koriste ih kako bi uspešno i jednako učestvovali u procesu donošenja odluka na svim nivoima sa namerom da uvedu sistemsku jednakost i pravdu i pozitivno utiču na kvalitet života ljudi.”

Šta nije javno zagovaranje?

Pre svega, ključno je da prepoznamo razliku između različitih vrsta kampanja koje u našem okruženju primećujemo. One se, pre svega, razlikuju po ciljevima i ciljnim grupama na koje su usmerene. Tu prepoznajemo kampanje koje za cilj imaju podizanje vidljivosti neke teme, promene svesti  o problemima i, na kraju, promene ponašanja. Sa druge strane, često se u javnosti mogu videti različite humanitarne kampanje koje imaju prizvuk kampanja javnog zagovaranja, ali one po svojoj suštini to nisu, jer su pre svega kratkoročne i usmerene na rešavanje određenog problema.

Šta jeste javno zagovaranje?

Javno zagovaranje je set ciljanih akcija usmernih ka donosiocima odluka radi ostvarivanja promene. Tako da se svaka kampanja koja kao svoj konačni cilj, odnosno rezultat ima donošenje neke odluke, može smatrati kampanjom javnog zagovaranja. U tome je suštinska razlika. To ne znači da se i drugi vidovi kampanja neće koristiti u različitim fazama javnog zastupanja.

Po učenju već pomenutog Nadera Tadrosa, koncept javnog zagovaranja ima, kako mi volimo da kažemo, tri osnovna „stuba“.  To su: definisanje uskraćenog prava, izgradnja baze podrške i  demistifikacija politike moći u društvu.  Kada govorimo o PRAVIMA uvek moramo ukazati na njihovu univerzalnost, jednakost, nedeljivost, međusobnu zavisnost, vladavinu prava i odgovornost za primenu. Preoblikovanje moći u društvu je jedan od važnih zadataka svakog javnog zagovaranja. Najvažnije je da ljudi  uvide da moć u društvu nije statična i da je promenjiva. Ona dolazi od ljudi i ljudi su ti koji je mogu promeniti. To smo bar mi u Srbiji više puta uradili. Izgradnja BAZE podrške spada u najvažnije poslove svakog javnog zagovaranja. Bazu podrške čine oranizacije i pojedinci koji temu javnog zagovaranja smatraju važnom. Bez podrške svaki napor će biti uzaludan. To je filozofija javnog zagovaranja koju zastupamo.