Komunikacija

Seminar „Krizna komunikacija i veštine vođenja intervjua“

U okviru Rule of Law projekta, u Velesu (Severna Makedonija) održan je dvodnevni seminar „Krizna komunikacija i veštine vođenja intervjua“. Seminar je bio namenjen predstavnicama i predstavnicima službe za uslovne sankcije Ministarstva pravde vlade Severne Makedonije. Dvanaest predstavnika ove novouspostavljene službe iz osam različitih regionalnih kancelarija vredno je radilo na unapređenju veština krizne komunikacije i javnog nastupa.

vežbamo komunikaciju

Prvi dan: Upravljanje kriznom komunikacijom

Naš trener, Miloš Đajić, je sa učesnicima podelio svoja znanja i iskustva u oblasti krizne komunikacije. Prezentovao je sadržaj koji Centar modernih veština razvija za upravljanje kriznim situacijama, uključujući teme poput očuvanja reputacije i efikasnog prenošenja informacija. Učesnici su radili na matrici rizika od kriznih situacija, identifikujući četiri potencijalne krize koje bi mogle najviše ugroziti njihovu organizaciju. Za svaku od tih kriza su pripremali scenarije i potencijalne odgovore.

Učesnice i učesnici

Drugi dan: Veštine vođenja intervjua

Drugi dan seminara bio je posvećen veštinama premošćavanja i odgovaranja tokom intervjua. Učesnici su vežbali pripremu kratkih izjava na teme  koje su prethodnog dana definisali a tiču se najčešćih potencijalnih kriza. Naglašeno je da u intervjuima uvek treba razmišljati u okvirima kratkih, sažetih odgovora. U savremenom dobu društvenih mreža i dominacije video sadržaja, svaka izjava može postati mini klip koji će se dalje deliti sa potencijalom da bude viralan.

Krizna komunikacija

Zaključak

Ovaj seminar predstavlja nastavak rada Centra modernih veština u regionu Zapadnog Balkana. Učesnici su stekli dragocena znanja i veštine koje će im pomoći u efikasnijem upravljanju kriznim situacijama i efikasnijim javnim nastupima. Centar modernih veština nastavlja da podržava profesionalce u oblasti komunikacija kroz edukativne programe i radionice, jačajući kapacitete institucija i unapređujući vladavinu prava u regionu.

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *