Publikacije

Razvijanje odnosa s javnošću

Priručnik Razvijanje odnosa s javnošću  –  Uputsto za radna tela za praćenje primene Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave je izdat 2007. godine u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština. Priručnik je deo projekta “Uspostavljanje opštinskih radnih tela za praćenje primene Etičkog kodeksa” čiji cilje je bio da se, u okviru pilot-opština, obrazuju radna tela koja će pratiti primenu odredaba Etičkog kodeksa ponašanja lokalnih funkcionera,ali i podizanje nivoa svesti građana o postojanju ovog kodeksa koji obavezuje lokalne funkcionere da svoj posao obavljaju odgovorno i časno. Projekat je podržala Vestminsterska fondacija za demokratiju.

Preuzmi publikaciju

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *