Saopštenja

Poziv za dostavljanje ponuda – trening zagovaranja i mobilizacije

Centar modernih veština objavljuje poziv za dostavljanje ponude za organizaciju treninga za lokalne zagovaračke timove ”Javno zagovaranje i mobilizacija zajednice’ ’11. oktobar 2023. godine (nabavka br. 5/ES/23, za budžetsku liniju 3.2.)  u okviru projekta  ’’Gradovi spremni za klimatske promene’’ (u daljem tekstu Projekat)

  1. Opis/specifikacija posla/usluge

Zakup sale – konferencijska sala (sala za sastanke), prostor treba da bude tehnički opremljen i ima 20 mesta za sedenje i rad učesnika i učesnica seminara.

Osveženje – osveženje za jednodnevni trening zahteva posluženje kafe, čaja, soka i vode za 40 učesnika, odnosno poslugu osveženja 2 puta za 20 osoba u toku jednodnevnog treninga u dogovoru i terminu određenom od strane organizatora seminara. 

Hrana za 20 učesnica i učesnika treninga – brunch

Usluge objavljivač ponude plaća sa budžetske stavke 3.2. u okviru budžeta Projekta. 

  1. Način iskazivanja ponuđene cene

Potrebno je i da ponuđač jasno iskaže ukupnu cenu. Ponuđač može da naglasi da li je u sistemu PDV-a ili ne.

Ukoliko je ponuđač u sistemu PDV-a, neophodno da cena ponude bude iskazana u neto iznosu, zatim da jasno bude iskazan iznos PDV-a i, na kraju, ukupna cena (koju čine neto cena i PDV). 

  1. Kako podneti ponudu?

Ponuđač je dužan da dostavi ponudu u skladu sa svim zahtevima navedenim u ovom Pozivu.

Ponuda se  dostavlja CMV-u na jedan od sledećih načina: 

elektronskom poštom, na sledeću adresu: office@cmv.org.rs ;  

poštom na adresu Centar modernih veština, Cvijićeva 90, 11000 Beograd. 

Ukoliko se tražena dokumentacija dostavlja elektronskom poštom u naslovu treba da stoji sledeći naziv: 

„Ponuda za nabavku na projektu Gradovi spremni za klimatske pormene  (nabavka br. 5/ES/23)“

 

U slučaju da se dokumentacija šalje poštom, pošiljka mora da sadrži sledeću napomenu: 

„Ponuda za nabavku na projektu Gradovi spremni za klimatske pormene  (nabavka br.5/ES/23)“ i „Ne otvarati pre zvaničnog otvaranja od strane Komisije za odabir ponuđača“.

Osoba za kontakt u vezi sa ovom nabavkom je Tamara Jovanović, office@cmv.org.rs  

Rok za prijem ponude je sreda 18.10.2023. godine. 

  1. Budžet i plaćanja

Iznos će biti isplaćen u dinarima prema dinamici rada i fakturisanja usluga, a u okviru projektnog perioda, odnosno do 30.12.2023. godine. Ukupan iznos biće isplaćen prema dinamici plaćanja koja će biti utvrđena ugovorom sa odabranim ponuđačem. 

  1. Prilog

Ocena prispelih ponuda će biti sprovedena u skladu sa interninm pravilima CMV-a za nabavke.

Dostavljena ponuda će biti ocenjena od strane tročlane Komisije za odabir ponuđača za treninga za lokalne zagovaračke timove ”Javno zagovaranje i mobilizacija zajednice” (nabavka br. 5/ES/23, za budžetsku liniju 3.2.), (u daljem tekstu Komisija). 

Komisija će prethodno utvrditi da li ponuda ispunjava sve uslove koji su opisani u pozivu za dostavljanje ponude.

Samo ispravna ponuda, koja sadrži sve tražene informacije i navedenu dokumentaciju, može biti ocenjena u skladu su kriterijumima. 

Ponuda će biti ocenjena prema kriterijumu najpovoljnije ponude, u skladu sa prethodnim iskustvom CMV-a u angažamanu ponuđača.

Svaki ponuđač će biti obavešten o odluci Komisije putem elektronske pošte, najkasnije tri dana nakon donošenja odluke.

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *