Saopštenja

Poziv za dostavljanje ponude za organizaciju Konferencije članica mreže

Centar modernih veština objavljuje poziv za dostavljanje ponude za organizaciju jednodnevne konferencije članica mreže tokom meseca decembra 2022. godine (nabavka br. 6/ES/22, za budžetsku liniju 3.6.) . Tačan datum realizacije biće dogovoren sa izabranim ponuđačem naknadno.

u okviru projekta 

’’Aktivna Zelena stolica za veće učešće žena i muškaraca u donošenju odluka na lokalnom i nacionalnom nivou’’ (u daljem tekstu Projekat)

 

  1. Opis/specifikacija posla/usluge

 

Zakup sale – konferencijske sale,  prostor treba da bude tehnički opremljen i ima 25 mesta za sedenje i rad učesnika konferencije.

Osveženje – osveženje za jednodnevni seminar zahteva posluženje kafe, čaja, soka i vode za 25 učesnika, odnosno poslugu osveženja 2 puta u toku jednodnevnog seminara u dogovoru i terminu određenom od strane organizatora seminara. 

Hrana za 25 učesnica i učesnika konferencije – ručak 

  1. Način iskazivanja ponuđene cene

              Potrebno je i da ponuđač jasno iskaže cene po pojedinačnim stavkama opisa  

              usluge. Ponuđač može da naglasi da li je u sistemu PDV-a ili ne. 

Ukoliko je ponuđač u sistemu PDV-a, neophodno da cena ponude bude iskazana u neto iznosu, zatim da jasno bude iskazan iznos PDV-a i, na kraju, ukupna cena (koju čine neto cena i PDV). 

  1. Kako podneti ponudu?

Ponuđač je dužan da dostavi ponudu u skladu sa svim zahtevima navedenim u ovom Pozivu.

Ponuda se  dostavlja CMV-u na jedan od sledećih načina: 

elektronskom poštom, na sledeću adresu: office@cmv.org.rs ;  

poštom na adresu Centar modernih veština, Takovska 13, 11000 Beograd. 

Ukoliko se tražena dokumentacija dostavlja elektronskom poštom u naslovu treba da stoji sledeći naziv: 

„Ponuda za nabavku na projektu Aktivna Zelena stolica  (nabavka br. 6/ES/22)“

 

U slučaju da se dokumentacija šalje poštom, pošiljka mora da sadrži sledeću napomenu: 

„Ponuda za nabavku na projektu Aktivna Zelena stolica  (nabavka br. 6/ES/22)“ i „Ne otvarati pre zvaničnog otvaranja od strane Komisije za odabir ponuđača“.

Osoba za kontakt u vezi sa ovom nabavkom je Tamara Jovanović, office@cmv.org.rs 

Rok za prijem ponude je petak 25.11.2022. godine. 

  1. Budžet i plaćanja

Iznos će biti isplaćen u dinarima prema dinamici rada i fakturisanja usluga, a u okviru projektnog perioda, odnosno do 31.12.2022. godine. Ukupan iznos biće isplaćen prema dinamici plaćanja koja će biti utvrđena ugovorom sa odabranim ponuđačem. 

  1. Prilog

Ocena prispelih ponuda će biti sprovedena u skladu sa interninm pravilima CMV-a za nabavke.

Dostavljena ponuda će biti ocenjena od strane tročlane Komisije za odabir ponuđača za jednodnevni seminar (nabavka br. 6/ES/22, za budžetsku liniju 3.6.), (u daljem tekstu Komisija). 

Komisija će prethodno utvrditi da li ponuda ispunjava sve uslove koji su opisani u pozivu za dostavljanje ponude.

Samo ispravna ponuda, koja sadrži sve tražene informacije i navedenu dokumentaciju, može biti ocenjena u skladu su kriterijumima. 

Ponuda će biti ocenjena prema kriterijumu najpovoljnije ponude, u skladu sa prethodnim iskustvom CMV-a u angažamanu ponuđača.

Svaki ponuđač će biti obavešten o odluci Komisije putem elektronske pošte, najkasnije tri dana nakon donošenja odluke.

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *