Saopštenja

Poziv za dostavljanje ponude za tri jednodnevna sastanka (nabavka br. 1/ES/22, za budžetsku liniju 2.1.)  

Poziv za dostavljanje ponude za tri jednodnevna sastanka projektnog tima u periodu od 05.08.-15.12.2022. godine (avgust, oktobar, decembar) (nabavka br. 1/ES/22, za budžetsku liniju 2.1.)  

u okviru projekta 

’’Aktivna Zelena stolica za veće učešće žena i muškaraca u donošenju odluka na lokalnom i nacionalnom nivou’’ (u daljem tekstu Projekat)

  1. Opis/specifikacija posla/usluge

Zakup sale – konferencijske sale,  prostor treba da bude tehnički opremljen i ima 10 mesta za sedenje i rad učesnika sastanka. 

Osveženje – osveženje  zahteva posluženje kafe, čaja, soka i vode  za 7 učesnika, odnosno poslugu osveženja 2 puta u toku sastanka u dogovoru i terminu određenom od strane organizatora seminara. 

  Hrana  za učesnike sastanka – projektni tim 

  – ručak  za 7 učesnika po sastanku (tri sastanka u periodu avgust-decembar 2022) 

 

  1. Način iskazivanja ponuđene cene

              Potrebno je i da ponuđač jasno iskaže cene po pojedinačnim stavkama opisa  

              usluge. Ponuđač može da naglasi da li je u sistemu PDV-a ili ne. 

Ukoliko je ponuđač u sistemu PDV-a, neophodno da cena ponude bude iskazana u neto iznosu, zatim da jasno bude iskazan iznos PDV-a i, na kraju, ukupna cena (koju čine neto cena i PDV). 

 

  1. Kako podneti ponudu?

Ponuđač je dužan da dostavi ponudu u skladu sa svim zahtevima navedenim u ovom Pozivu.

Ponuda se  dostavlja CMV-u na jedan od sledećih načina: 

elektronskom poštom, na sledeću adresu: office@cmv.org.rs; 

poštom na adresu Centar modernih veština, Takovska 13, 11000 Beograd. 

 

Ukoliko se tražena dokumentacija dostavlja elektronskom poštom u naslovu treba da stoji sledeći naziv: 

„Ponuda za nabavku na projektu Aktivna Zelena stolica  (nabavka br. 1/ES/22)“

 

U slučaju da se dokumentacija šalje poštom, pošiljka mora da sadrži sledeću napomenu: 

„Ponuda za nabavku na projektu Aktivna Zelena stolica  (nabavka br. 1/ES/21)“ i „Ne otvarati pre zvaničnog otvaranja od strane Komisije za odabir ponuđača“.

Osoba za kontakt u vezi sa ovom nabavkom je Tamara Jovanović, office@cmv.org.rs

Rok za prijem ponude je 05.08.2022. godine. 

 

  1. Budžet i plaćanja

Iznos će biti isplaćen u dinarima prema dinamici rada i fakturisanja usluga, a u okviru projektnog perioda, odnosno do 31.12.2022. godine. Ukupan iznos biće isplaćen prema dinamici plaćanja koja će biti utvrđena ugovorom sa odabranim ponuđačem. 

  1. Prilog

Ocena prispelih ponuda će biti sprovedena u skladu sa interninm pravilima CMV-a za nabavke.

Dostavljena ponuda će biti ocenjena od strane tročlane Komisije za odabir ponuđača za tri jednodnevna sastanka (nabavka br. 1/ES/22, za budžetsku liniju 2.1.), (u daljem tekstu Komisija). 

Komisija će prethodno utvrditi da li ponuda ispunjava sve uslove koji su opisani u pozivu za dostavljanje ponude.

Samo ispravna ponuda, koja sadrži sve tražene informacije i navedenu dokumentaciju, može biti ocenjena u skladu su kriterijumima. 

Ponuda će biti ocenjena prema kriterijumu najpovoljnije ponude, u skladu sa prethodnim iskustvom CMV-a u angažamanu ponuđača.

Svaki ponuđač će biti obavešten o odluci Komisije putem elektronske pošte, najkasnije tri dana nakon donošenja odluke.

 

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *