Socijaldemokratija

Sastanak mreže Zelena stolica

U utorak 3. oktobra organizovali smo u prostoru “Miljenko Dereta” sastanak članica mreže “Zelena stolica”. Ovaj sastanak je organizovanu okviru projekta “Gradovi spremni za klimatske promene” i uz podršku EKO-SISTEM programa podrške.  Članice mreže “Zelena stolica” su se okupile sa ciljem da se upoznaju sa rezultatima istraživanja javnog mnenja i započnu proces izrade strateškog plana.  Ovo je takođe bila prilika da predstavnici i predstavnice devetnaest članica razgovaraju na aktuelne teme iz oblasti zaštite životne sredine.

Prvi deo

Posle dugo vremena smo imali priliku da se okupimo tako da je početak bio nabijen dobrom energijom i radosti susreta. Nakon dobre energije ponovonog susreta. Miloš Đajić je predstavio nalaze istraživanja. Podsećamo da je online istraživanje “Šta građani Srbije misle o klimatskim promenama?” realizovano tokom leta na uzorku od 1130 ispitanika i ispitanica.

Glavni nalazi istraživanja su pokazali visok nivo svesti ispitanika o izazovima i posledicama izmenjenih klimatskih uslova. Uočeno je i da 10-12% građana ne veruje u klimatske promene. Korisni predlozi koje su ispitanici prezentovali pokazuju da u društvu postoji potencijal za promenu ponašanja koja nam je svima potrebna.

Među ključne zaključke istraživanja možemo navesti:

  • Potrebno je raditi na stalnom podizanju svesti građana u vezi s klimatskim promenama, uz korišćenje isključivo naučno utvrđenih činjenica o klimatskim promenama, s fokusom na razumevanje uzročno-posledičnih veza s posledicama klimatskih promena koje nas sve pogađaju;
  • Rad na realizaciji „Zelene agende za Zapadni Balkan“ mora biti praćen i stalnim informisanjem građanki i građana o važnoj ulozi evropskih integracija u promeni politika i pravila koja pomažu u borbi s klimatskim promenama;
  • Potrebno je pojačati pritisak na državne institucije da ubrzaju izradu i usvajanje neophodnih dokumenata i akcionih planova za sprečavanje i/ili ublažavanje posledica izmenjenih klimatskih uslova;
  • Potrebna je stalna mobilizacija građana i građanki, kao i pojačana saradnja sa organizacijama civilnog društva kao prioritet u radu državnih institucija;
  • Potrebno je iskoristiti potencijale žena i njihovu veću zabrinutost za posledice klimatskih promena njihovim većim uključivanjem u sve aktivnosti koje sprovode organizacije civilnog društva ili državne institucije.

Drugi deo

U drugom delu koleginica Tanja Petrović iz Mladih istraživača Srbije je predstavila situaciju u kojoj se politike zaštite životne sredine trenutno nalaze. Svi smo svesni da je proces reformi u poglavlju 27 suviše spor. Država je rebalansom budžeta smanjila budžet Ministarstva za životnu sredinu za preko 4 milijarde dinara. Tanja se osvrnula i na probleme sa kojima se suočavaju zaštićena područja u Srbiji kao i nedovoljnim učešćem građana.

Ovo je bila prilika da učesnici razmene informacije iz svojih lokalnih sredina kao i specifičnih oblasti kojima se bave. Takođe je govoreno i položaju Zelene stolice u Narodnoj skupštini i predlozima aktivnosti za budući period.

Treći deo

U trećem delu je kolega Damjan Rehm Bogunović predstavio rezultate ankete. Ova anketa je predstavljala uvod u ovaj sastanak i početak izrade strateškog plana mreže za budući period. Sama anketa je bila povod da se otvore mnoga pitanja u vezi sa situacijom u mreži, slabijom motivisanošću članova i članica, radom Koordinacionog tima, komunikacijom mreže, opstrukcijama i izazovima sa kojima se mreža suočava. Proces izrade strateškog plana će se intenzivirati u sledećem periodu. Novi sastanak će se organizovati tokm novembra meseca.

 

EKO-SISTEM program

EKO-SISTEM program osnaživanja predstavlja glavnu komponentu projekta EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine koji sprovode Mladi istraživači Srbije uz podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA). Projekat je počeo u januaru 2020. godine i traje četiri godine. Centar modernih veština u ime mreže Zelena stolica već treću godinu za redom sprovodi različite projekte osnaživanja mreže.

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *