Socijaldemokratija

Seminar za volonterke i volontere

Centar modernih veština je organizovao seminar za članice i članove volonterskog servisa mreže Zelena stolica. Seminar je organizovan u prostoru Miljenko Dereta 10. septembra 2022. Na seminaru su učestvovale volonterke i volonteri iz Pirota, Niša, Subotice, Novog Sada i Beograda.

Volonterizam danas

Uvodni deo seminara je bio posvećen prezentaciji ideje volontersskog servisa i upoznavanje sa istorijatom mreže Zelena stolica. Miloš Đajić je sa učesnicima podelio ključne informacije o ideji volonterskog servisa. Istakao je da je do ovog seminara to samo bila ideja a da je sada svi zajedno pretvaramo u realnost oblikujući sve apsekte njenog rada i delovanja.

Nakon toga je Lazar Čovs, dugogodišnji trener upravljanja volonterima, pojasnio koncept volontiranja danas. U vreme kada broj mladih ljudi u Srbiji opada i kada je njihova zainteresovanost za javni interes mala, Lazar je ukazao na načine kojima možemo ljude uključiti u rad naših organizacija. Pitajući učesnice i učesnike o njihovim motivima zaključio je da ljudi volontiraju iz različitih motiva. Naš je zadatak da te motive prepoznamo. Podsetio je na važnost zajedničkih vrednosti koje okupljaju ljude kao i na pripadnost grupi koja često može jedan od motiva za uključivanje. Istakao je na praksu da svaka orgabnizacija mora imati pisane okvire za volontiranje. U njima bi bili i definisani standardi za volontiranje u volonterskom servisa morao da ima od standarda za volontiranje, opisa posla, etičkih smernica kao i kodeksa. Ovo podsećanje nam je bilo dragoceno da sagledamo sve poslove koje treba uraditi da bi volonterski servis bio postavljen na zdrave noge.

Volonterski kampovi

Tanja Vučetić iz Mladih istraživača Srbije predstavila njihov volonterski servis. Ono što se poslednjih godina pokazalo kao najinteresantnije volonterima su volonterski kampovi. Objasnila je kako se organiozuju kampovi i da osnivanje volonterskog servisa mreže Zelena stolica može biti inspiracija za organizovanje kampova. Podsetila je na akciju 10 x 15 tj. deset volonterskih akcija sa minimum petnaest volonterki i volontera. Na tim akcijama oni svojim radom rešavaju neki problem u zajednici. Tijana Ljubenović je u ime eko-sistem programa podrške pozdravila ideju. Svojim pitanjima pomogla nam je da sagledamo širu perspektivu volonterskog servisa kao i mogućnosti u koje bi on mogao biti iskorišćen.

EKO-SISTEM Program

EKO-SISTEM program podržava reforme u zaštiti životne sredine u Republici Srbiji. Misija programa je da aktivnijim uključivanjem organizacija civilnog društva (OCD) i drugih aktera u društvu pomogne u sprovođenju pravnih tekovina Evropske unije (EU). Program je nastao je u želji MIS da pomognu organizacijama u pripremama za ozbiljnije poduhvate i nove inicijative u oblasti zaštite životne sredine. Kroz razvoj organizacionih i finansijskih kapaciteta, ali i podsticanjem saradnje unutar sektora zaštite životne sredine, njihova želja je da OCD daju dodatnu pokretačku energiju potrebnu za sprovođenje reformi u ovoj oblasti.

EKO-SISTEM program osnaživanja mreža udruženja građana, realizuju Mladi istraživači Srbije (MIS), a podržava Švedska. On predstavlja glavnu komponentu projekta EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine. Projekat je počeo u januaru 2020. godine i traje tri godine.

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *