Socijaldemokratija

Završen drugi ciklus EKO-SISTEM programa

U Borkovcu (Ruma) je 18. i 19. januara održan evaluacioni sastanak svih 12 mreža koje su bile podržane kroz EKO-SISTEM program podrške. Učesnici iz cele Srbije su imali priliku da zajednički razgovaraju o izazovima koje su tokom realizacije projekata imali, postignutim uspesima, naučenim lekcijama i unapređenju rodne ravnopravnosti. Predstavnici CMV- a, kao koordinatori projekta u ime mreže Zelena stolica su takođe učestvovali na ovom seminaru.

Prvi dan

Prvog dana smo se svi bavili prezentacijom rezultata naših projekata. Mi iz mreže Zelena stolica smo se pohvalili uspesima koje smo postigli, a pre svega većom vidljivošću projektnih aktivnosti. Mreža Zelena stolica je u okviru ovog propjekta, koji je trajao 5 meseci, uradila mnogo dobrih stvari. Osnovan je volonterski servis mreže i održana velika volonterska akcija “Prijatelji Obedske bare”. Zatim je članicama mreže ponuđen i obrazovni servis kao platforma za razmenu znanja i iskustva. Izdato je 13 Zelenih biltena koji su bili pročitani preko 5000 puta. Održan je seminar Urodnjavanje i zaštita životne sredine koji je okupio predstavnike i predstavnice opština i gradova. I na kraju održan je godišnji sastanak mreže.

Evaluacija

Nakon pauze sa nezavisno evaluatorkom smo prošli prvo svi zajedno kroz evaluacioni razgovor. on se sastojao od nekoliko pitanja na koje je svaka mreža davala odgovore. Na ovaj način smo svi bili u prilici da sagledamo izazove, pozdravimo uspehe i prezentujemo nove ideje koi su činili projekte mreža. Zatim smo popunjavali svako pojedinačno zanimljiv evaluacioni upitnik da bismo skratili vreme koje bi evaluatorka potrošila na individualne razgovore.

Tokom EKO-SISTEM programa podrške smo se dosta bavili praćenjem i ocenjivanjem aktivnosti. Čitav sistem sprovođenja projektata je postavljen sa idejom da se meri i prati rezultat svake aktivnosti. Mnogo smo kao organizacija naučili i podigli svoje kapacitete sprovodeći projekte kroz dva ciklusa.

Mapiranje

Da bismo videli koliko je aktivnosti urađeno i kako su mreže premrežile Srbiju dobili smo zadatak da naše aktivnosti podelimo u tri kategorije: rad sa ciljnim grupama, rad na zagovaranju, aktivnost samih mreža. Kada smo to uradili trebalo je da napišemo na papirićima različitih boja u kojim gradovima je sve to rađeno. Na kraju smo na mapu Srbije lepili papiriće sa ispisanim aktivnostima tako da je ta lepa i šarena slika o aktivnostima u velikom broju opština ostala kao lep dokaz velikog rada koji je tokom poslednjih 6 meseci uložen.

Razgovor o budućim akcijama

Na kraju prvog dana smo razgovarali o budućim akcijama i planovima za 2023. godinu. Zadatak nam je bio da osmislimo oblasti, teme i aktivnosti koje bi naše mreže mogle da sprovode na temu zaštite prirode i klimatske promene. Vrlo zanimljiva i plodonosna diskusija se vodila sa pregršt inovativnih ideja. Videćemo šta će Švedska agencija za razvoj reći u vezi sa trećim ciklusom i potencijalnim temama kojima bi se bavili.

Rodna ravnopravnost

Drugog dana smo se bavili rodnom ravnopravnošću i zaštitom životne sredine. Prvo su sve mreže prezentovale njihove rodne komponente projekata. Veoma široka lepeza aktivnosti je realizovana od seminara, kampanja, istraživanja, zagovaranja, publikovanja … Mreža Zelena stolica je istakla nekoliko važnih aktivnosti. Uvođenje rubrike o rodnoj ravnopravnosti u Zeleni bilten koja će pomoći promociji ove teme i sadržaja i aktivnosti koji se dešavaju u budućnosti. Seminar Urodnjavanje i zaštita životne sredine kojim se razgovaralo o politikama i njihovoj primeni na lokalnom nivou. Treći segment je bilo kreiranje sadržaja koji je publikovan na blogu Zelenidijalog.

Jedva čekamo da se program nastavi i da sa novim idejama i energijom prionemo na institucionalno unapređenje oblasti životne sredine u Srbiji.

EKO-SISTEM program

EKO-SISTEM program osnaživanja predstavlja glavnu komponentu projekta EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine koji sprovode MIS uz podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA). Projekat je počeo u januaru 2020. godine i traje tri godine.

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *