Javno zagovaranje

Žensko liderstvo i društvena kohezija

U okviru projekta “Dijalog za budućnost” koji su sprovodile koleginice i kolege iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost nastala je ova javna politika koja treba da pomogne u javnom zagovaranju programa za unapređenje ženskog liderstva. Hvala svima na podršci a naročito Svetlani Stefanović i čitavom BFPE timu. Celokupan tekst javne politike možete preuzeti OVDE

Sažetak javne politike

Javna politika koja je pred vama ima za cilj ukazivanje na važnost ženskog liderstva i izgradnju demokratskog kohezivnog društva. U vremenu sveopštog populizma, smanjivanja ženskih prava i povećanog nasilja potrebna su nam društva u kojima se veruje donosiocima odluka i institucijama. Sva istraživanja pokazuju da su kohezivna društva – zdravija, ravnopravnija, a u njima je i podrška donosiocima odluka – veća. Takođe neka zapažanja ukazuju na to da vrednosti na kojima se bazira žensko liderstvo su neophodne za izgradnju kohezivnog društva.

Rodna ravnopravnost

Tema rodne ravnopravnosti i ženskog liderstva je u čitavom svetu postala izuzetno važna tokom poslednje decenije. Pokazalo se da zemlje i organizacije koje vode žene češće drugačije reaguju i uspešnije rešavaju probleme građanki i građana1. Aktuelna pandemija SARS-CoV-2 (Covid 19) je pred sve liderke i lidere postavila nove izazove. Ona je pokrenula promene u svim segmentima naših života. Autoritarnost u liderstvu nije se pokazala kao vrednost koja doprinosi boljitku i ako su mnoga društva i lideri upravo tako reagovali. Sa druge strane vrednosti saradnje, empatije i uključivanje ljudi iz nauke i polazište, da su ljudi sposobni reagovati odgovorno i solidarno, su se pokazale kao ključne i koje su liderke i lideri morali da pokažu. Neka zapažanja govore o tome da su države u kojima su na čelnim pozicijama bile2 žene mnogo uspešnije uspele da iskontrolišu širenje korona virusa, zadržavajući istovremeno mir i stabilnost.

Žensko liderstvo

Oko nas je mnogo primera dobre prakse. Verujemo da ćete i sami u svojoj okolini pronaći dobre primere ženskog liderstva i bili bi vam zahvalni ukoliko bi ih sa nama podelili. Mi smo istakli nekoliko dobrih primera koje smo podelili u tri oblasti: politički, društveni i lični primeri liderstva. Neki od ovih programa su veoma inspirativni i jednostavni za organizovanje tako da vas pozivamo da ih u vašim sredinama pokrenete. Onom što je neophodno to su stalni obrazovni programi ženskog liderstva.

Stvaranje atmosfere civilizovanog međusobnog ophođenja i istinske ravnopravnosti je važan preduslov za razvoj ženskog liderstva. Potrebna su nam društva bez nasilja, mizoginije, seksizma, društva u kojima će se žene osećati sigurne da mogu bez velikih ličnih i porodičnih rizika da stupe i deluju u javnom prostoru i da realizuju sve svoje potencijale. Takođe potrebne su nam i javne politike koje će menjati ulogu žena u društvu. Svesni smo da nam je za takve promene potrebno vreme. Zato i predlažemo različite aktivnosti u ovoj javnoj politici. Smatramo da su oblasti obrazovanja, promene pravnog okvira, demokratizacija medija i urodnjavanje funkcionisanja političkih stranaka, sindikata i NVO ključni preduslov za promenu patrijahalnog pogleda na svet gde ženama nije mesto na rukovodećim pozicijama.

Kroz aktivnosti javnog zagovaranja i komunikacije verujemo da se mogu donositi prave odluke koje će menjati naša društva u smeru veće društvene kohezije. Uloga medija je nezamenjiva i vraćanje njihove obrazovne uloge će sigurno doprineti da se svest čitavog društva o potrebi ravnopravnosti podigne.

Završiću ovaj sažetak sa rečenicom pokojne dr Marine Blagojević Hughson

„Ono što je dobro za žene dobro je i za društvo“

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *