Mladi protiv nasilja nad ženama

Mladi protiv nasilja nad ženama

Projektom „Mladi protiv nasilja prema ženama“ želimo da da informišemo, motivišemo i angažujemo srednjoškolce da se bore protiv nasilja prema devojkama.

Povezujući mlade gradimo snažni front borbe protiv nasilja prema ženama i devojkama. Cilj nam je unapređenje rodne ravnopravnosti i smanjivanje rodno zasnovanog nasilja u Srbiji.

Više o projektu

Ženska prava

Mladi protiv nasilja nad ženama