Političko obrazovanje

Centar modernih veština je osnovan sa idejom da pomogne unapređenju političkih veština i znanja za sve one koji se bave politikom ili planiraju da se njome bave. Mi politiku doživljavamo kao najkreativniji posao kojim se jedno ljudsko biće može baviti, jer politika kreira realnost i budućnost za milione ljudi. Svesni smo da ljudi u politiku ulaze iz različitih profesija, stoga im je potrebna snažna podrška za uspešno prevladavanje svih izazova sa kojima će se susretati. Zato je za nas izuzetno važno političko obrazovanje i zato često kažemo “Politika je posao, a ne dokolica!”

Za nas je demokratija sistem koji zahteva učešće efikasnih političkih stranaka. Ovde ćemo se baviti jednom od važnih funkcija rada svake političke stranke, koja podrazumeva izbor i OBRAZOVANJE svojih funkcionera i kadrova koji će preuzimati ulogu u upravljanju društvom. Znamo da “kadrovi rešavaju sve” i da je, bez kontinuiranog obrazovanja, nemoguće očekivati dobro funkcionisanje i uspešnost jedne političke stranke. Jedino redovna i kontinuirana obuka može da pripremi funkcionere da preuzmu vođstvo unutar i van stranke, da odgovore svim izazovima i da uspešno upravljaju poverenim sistemima. Iz iskustva možemo reći da političkim strankama u Srbiji uvek fale obučeni kadrovi.

Demokratskog lidera možemo definisati kao nekoga ko može da podstakne i pokrene druge da ga prate. Smatramo da dobro liderstvo neprestano podstiče druge i omogućava im da razvijaju svoje veštine i talente. Liderstvo se uči, jer njegovu suštinu ne predstavlja lider, već odnos između svih učesnika u procesu rukovođenja. Zato naši programi obuhvataju podizanje znanja i veština o osnovnim konceptima unutrašnje i spoljne politike, demokratskim političkim institucijama i idejama, ekonomskoj i socijalnoj politici i procesima evropskih integracija, unapređenju veština polaznika u timskom radu, prezentaciji i javnom nastupu, pisanju predloga praktičnih politika, javnom zagovaranje…

Poznavanje demokratskog sistema je jedan od preduslova za aktivno građansko učešće. Bez participativne demokratije nema razvijenog društva, a to se uči i razvija. Stoga i obrazovanje građana za razumevanje političkih procesa i nadležnosti je važan aspekt političkog obrazovanje bez kog nema uspešne političke participacije. Pisanje praktičnih politika (policy) je jedan od segmenata političkog obrazovanja u kom ćemo svi morati da upotpunimo svoja znanja i razvijemo veštine. Mi još uvek nemamo dovoljan broj think thank organizacija koje bi pomagale institucijama sa predlozima praktičnih politika. Ovde vidimo veliki prostor i za političko obrazovanje, a i za ideološki uticaj na aktuelne mere, odluke i zakone.

Oblast lokalne samouprave je isto tako važna za političko obrazovanje, jer jedinice lokalne samouprave predstavljaju prvi kontakt građana sa vlašću. Učešće, dijalog, uspešna promocija, održivi razvoj i socijaldemokratske lokalne politike su važni aspekti za svaku lokalnu samoupravu.

Fondacija Fridrih Ebert nam je puno pomogla da osmislimo i organizujemo obuke, po ugledu na kompleksno političko obrazovanje odraslih u SR Nemačkoj. Osnovali smo 1998. godine “Školu za političke veštine” (današnji naziv škole je “Politička komunikacija i socijaldemokratija”). Iz ove škole potekle su brojne pozitivne inicijative i kampanje. Ne treba zaboraviti koliki je doprinos naše Škole u utemeljivanju socijaldemokratske poltičke orijentacije u Srbiji.