Javno zagovaranje

Odnosi civilnog sektora i političkih stranaka

Centar modernih veština u sklopu projekta “Kreiranje regionalnih javnih politika” organizovao webinar „Odnosi civilnog sektora i političkih stranaka“ za članove i članice regionalnih partnerskih udruženja i socijaldemokratskih stranaka. Predavačica na webinaru je bila Milica Škiljević iz Beogradske otvorene škole (BOŠ). Na samom početku ona je predstavila BOŠ i njihovo zalaganje za trnsformaciju društva.

Govoreći o saradnji između civilnog sektora i političkih stranaka ona je istakla da se on teorijski deli na tri stuba.
– stranke na vlasti formiraju sebi bliske NVO
– kooptiranje članova stranaka koji su deo partijske strukture i NVO i obrnuto
– izgradnja sistema saradnje

Saradnju između civilnog sektora i političkih stranaka Milica vidi kao nedovoljno razvijenu. Ključni nedostatak je nepostojanje jasnih mehanizama saradnje. Organizacije civilnog društva su uznapredovale u svom razvoju i imaju prednost jer su jasno osmislile programe i definisale ciljeve kao i promene koje žele da vide. Većina njihovih aktivnosti se upravo kreće u pravcu ostvarenja postavljenih ciljeva. Sa druge strane političke stranke i njihovi članovi su okupirani i usmereni ka biračima. U političkim strankama se ne posvećuje dovoljna pažnja praktičnim politikama i mehanizmima saradnje. Stoga je neophodno stvaranje održivih partnerstava i podrška inicijativama civilnog društva. Sa strane civilnog društva postoji nepoverenje prema političkim strankama. Oni smatraju da nema iskrenosti u želji za sardnjom. Očigledno je da negativnih aspekata ima sa obe strane.

Pitanja

Potrebno je definisati koje su to teme koje su zajedničke a važne za zajednicu. To bi trebalo da budu teme koje prevazilaze ideološke orijentacije. Za političke stranke je važno da prate inicijative javnog zagovaranja i vide gde mogu da pomognu. Na taj način Milica smatra da se širi podrška političkim strankama. Koje su to politike i pitanja gde možemo da ostvarimo saradnju. Da dobijemo informacije sa terena i ekpertske predloge za rešavanje problema. Kako do dodrživih mehanizama? Mogućnosti je mnogo ali se uspostavlja ad hoc saradnja, Kako do zajedničke tačke delovanja?

Jedan od učesnika, Marko Nedović iz SDP Crne Gore,  je preneo njihova iskustva o saradnji sa NVO „Pred prethodne izbore, organizacije civilnog društva su samo bile fokusirane za rušenje vlasti. Nisu bile fokusirane šta posle toga. U ova tri meseca od izbora jedino su ekološke organizacije bile aktivne.“

Milica je kao primere tema koje nisu ideološki opterećene su pitanja mladih i pitanje položaja žena. Ove teme su zajedničke za sve stranke u regionu. Mladi iz stranaka na primer mogu da se uključuju u rad širih foruma koji se bave mladima.

Ovo je bio poslednji webinar u okviru ovog projekta u ovoj kalendarskoj godini. Inače ovaj projekat je podržan je kroz fondove Westminster fondacije iz Velike Britanije sa ciljem podizanja  vidljivosti zajedničkog socijaldemokratskog odgovora na aktuelna pitanja u zemljama regiona, kao i jačanje pomirenja i međusobne saradnje. Projekat realizuje CMV u saradnji sa predstavnicima Foruma lijeve inicijative iz Sarajeva, Fondacije za progresivne politike iz Podgorice, Progres instituta iz Severne Makedonije kao i članova i članice Socijaldemokratskog saveza Makedonije, Socijaldemokratske stranke Bosne i Hercegovine, Socijaldemokratske stranke Crne Gore i Demokratske stranke.

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *