PRibližimo opštinu građanima

Centar modernih veština je u 2010. nastavio rad na programu PRbližimo opštinu građanima kroz organizaciju tredeg nivoa seminara za zaposlene u lokalnoj samoupravi koji se bave odnosima s javnošdu. Prva dva nivoa seminara, za iste grupe polaznika su održani u drugoj polovini 2009. Ove aktivnosti su realizovane realizovane uz pomod donacije Balkanskog fonda za demokratiju (Balkan Trust for Democracy)

Mada je reč o velikom i razuđenom prostoru različitog stepena razvoja i mogudnosti, u toku prethodnih godina uspeli smo da formiramo svojevrsnu mrežu PR poslenika u lokalnim samoupravama i da podstaknemo njihovu međusobnu saradnju.

Pokrenuli smo program PRibližimo opštinu građanima još 2003. godine, u sklopu stalnog rada na podizanju kapaciteta i reformi javne uprave u Srbiji. Ovo je, svakako, jedan od programa sa najdužim neprekidnim trajanjem, što govori i o stalnoj potrebi za razvojem ove oblasti u lokalnim samoupravama, ali i trajne opredeljenosti Centra modernih veština da standardizuje oblast komunikacije lokalnih vlasti sa građanima.

Cilj programa je da se zaposlenima u lokalnoj samoupravi pruži stručna podrška za uspešnu i efikasnu komunikaciju sa lokalnom zajednicom, unapređenje medijskog pradenja aktivnosti opština, službi i odeljenja za čiji su rad odgovorni, kao i za prevazilaženje problema sa kojima se svakodnevno sredu.Za ovaj projekat dobitnici smo dve nagrade „PRiznanje“ Društva Srbije za odnose sa javnošdu, 2004. i 2007.godine. U okviru programa izdat je i prvi priručnik za odnose sa javnošdu u lokalnoj samoupravi „Opština i javnost“.

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *