Saopštenja

Lokalna samouprava i građani

Infografika koja je pred vama predstavlja našu želju da na zanimljiv način predstavimo neke nalaze istraživanja koje smo sproveli.

 

Redovnu komunikaciju sa građanima treba da imaju gradske /opštinske službe i odeljenja i to navodi 46% ispitanika, a njih 39% navodi lokalne odbornike.

O aktivnostima lokalne vlasti, ispitanici se najviše informišu preko društvenih mreža i to 48%, dok 28% njih navodi dnevne novine.

Neku vrstu komunikacije sa lokalnom administracijom ostvarilo je 39% ispitanika. Najviše su komunicirali putem telefona 35% i preko e-mail poruka 27%, dok je 22% ispitanika komunikaciju ostvarilo na sastancima u lokalnoj samoupravi.

Da je potrebno omogućiti učešće građana u kreiranju lokalnog budžeta smatra 81% ispitanika. Kao način za  učešće u kreiranju budžeta njih 39% navodi referendum, dok njih 33% navodi debate i javne skupove.

U slučaju da se lokalna vlast ne odaziva na pozive i predloge građana, vid aktivnosti koji treba primeniti ispitanici navode formiranje skupštine u kojoj bi sedeli građani 41%. Takođe navode i proteste 27%, gerilske akcije 13% i kreiranje opštinske vlade u senci 9%. Ispitanike od navedenih aktivnosti najviše interesuju protesti 38%.

Kada je u pitanju rešavanje problema u njihovoj sredini, 42%  ispitanika navodi da to treba zajednički da rešavaju lokalna vlast i građani! 32% ispitanika navodi da probleme treba da rešava aktuelna vlast dok 31% njih navodi da to treba da rade republička i lokalna vlast zajedno.

O istraživanju

Istraživanje je rađeno od 8. do 18. oktobra 2020. godine. Metodologija je obuhvatila kombinaciju telefonskog ispitivanja (CATI) i online anketiranja. Reprezentativni uzorak je činilo od 1040 ispitanika starijih od 18 godina. Istpitanici i ispitanice su targetirani po polu, starosti i geografskoj raspoređenosti. Uzorak je obuhvatio 28 gradova i 114 opština na teritoriji Jugoistočne – Istočne Srbije (bez Kosova), Vojvodine, Centralne – Zapadne Srbije i Beograda. Analiza je urađena na reprezentativnom stratifikovanom uzorku koji preslikava populaciju Srbije. Projekat finansira Međunarodni centar “Olof Palme”

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *