Saopštenja

Odbori Narodne skupštine odbili inicijativu “Stvarnih 30 odsto”

Odbor za ravnopravnost polova i Odbor za evropske integracije u Skupštini Srbije su odbili inicijativu Centra modernih veština, a koju je podržalo preko 40 organizacija civilnog društva, da  budu zvanični predlagači amandmana na član 8. predloga Izmena Zakona o izboru narodnih poslanika sa obrazloženjem da nisu nadležni.

Centar modernih veština smatra da je ravnopravnost polova u nadležnosti svih odbora i svih poslanika i poslanica, pa ćemo je i uputiti na razmatranje svim preostalim odborima Narodne skupštine Republike Srbije (ukupno 30) i predsednici Slavici Đukić Dejanović. Postavlja se pitanje, ako ova dva odbora nisu nadležna za ravnopravnost polova, ko jeste?

Amandman glasi: Član 40a stav 1. se menja i glasi „Na izbornoj listi među svaka tri kandidata po redosledu na listi (prva tri mesta, druga tri mesta i tako do kraja liste) mora biti najmanje po jedan kandidat – pripadnik onog pola koji je manje zastupljen na listi.”  Primera radi, po trenutnom tekstu predloga Zakona, stranka koja osvoji 15 mandata imala bi samo 3 predstavnika manje zastupnjenog pola. Kada bi primenili rešenje iz ovog amandmana to bi bilo 5, što je stvarnih 30 odsto. Ovaj predlog amandmana je u skladu sa Ustavom Republike Srbije i Zakonom o ravnopravnosti polova, koji garantuju ravnopravnost žena i muškaraca i obavezuje državu da vodi politiku jednakih mogućnosti. Takva politika pretpostavlja i usvajanje posebnih mera koje doprinose ostvartivanju ravnopravnosti žena i muškaraca

CMV nastavalja da prikuplja podršku za ovu inicijativu. Svako može lično podržati podnošenje amandmana potpisivanjem peticije na Internetu –  <http://www.petitionspot.com/petitions/stvarnih30>. Podršku mogu dati i organizacije slanjem zvaničnog dopisa na office@cmv.org.rs

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *