Socijaldemokratija

Deklaracija o borbi za LGBTI prava

Mi aktivsti i aktivistkinje socijaldemokratski orijentisanih političkih partija, nevladinih organizacija, sindikata i medija s prostora Zapadnog Balkana godinama unapređujemo zaštitu ljudskih prava verujući u osnovne socijaldemokratske vrednosti aktivne demokratije, solidarnosti i ravnopravnosti. Poštujući preporuke definisane u „Mapi puta“, koju je usvojila Partija evropskih socijalista 2017. godine, a želeći da unapredimo život pripadnika i pripadnica LGBTI zajednica u našim zemljama, donosimo

Deklaraciju o borbi za LGBTI prava

Protiveći se svakoj diskriminaciji, mi potpisnici deklaracije zagovaramo, praktikujemo i promovišemo toleranciju i dijalog u društvu. Osnov našeg delovanja jeste borba protiv svih vrsta nasilja i protiv govora mržnje. Trajno ćemo se zalagati za demokratiju, socijalnu pravdu, ljudska prava i slobode, i čuvati vrednosti građanskog društva.

Želimo da ponudimo jasne odgovore na velike probleme s kojima se građani i građanke čitavog regiona suočavaju. Takođe želimo društvo koje ume da se odupre pritiscima tradicije i uzurpiranih institucija, i da zajednički gradimo moderno, solidarno društvo slobode.

Mi potpisnici deklaracije obavezujemo se da ćemo u narednom periodu užurbano raditi na:

  • Aktivnoj borbi protiv svih oblika diskriminacije i zločina iz mržnje, zbog seksualne orijentacije, rodnog identiteta, rodnih obeležja i polnih karakteristika; borbi protiv homofobije, transfobije i bifobije.
  • Unapređenju zakonodavnog okvira i zakonskog uređenja istopolnih partnerskih odnose, rodnog identiteta i prepoznavanja diskriminacije na osnovu polnih karakteristika.
  • Izgradnjii delotvornih partnerstava između političkih stranaka, LGBTI zajednice i civilnog društva, razmeni i promociji primera dobre prakse.
  • Promovisanju kulture poštovanja prava LGBTI osoba kroz projekte, aktivnosti i kampanje.
  • Izgradnji stranačke strukture i atmosfere u kojoj će zastupnici LGBTI zajednice i drugih manjina biti predstavljeni i osećati se sigurno.

Pozivamo i sve druge organizacije koje dele naše vrednosti, a pre svega mlade ljude, da nam se u ovoj borbi priključe.

Deklaraciju možete podeliti na svojim nalozima na društvenim mrežama, potpisati je na cmv.org.rs ili nam se priključiti u našim #SDandLGBTI akcijama i kampanjama.

 

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *