Blog

Aktivizam i kampanje protiv nasilja

Kraj novembra i početak decembra je u civilnom sektoru prilično važan period godine, jer se tada obeležava 16 dana aktivizma, kampanja koja širom sveta pokušava da podigne vidljivost teme nasilja nad ženama i doprinese njegovom suzbijanju. Od 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, do 10. decembra, Svetskog dana ljudskih prava, mnoge organizacije i kampanje se bave problemom nasilja u porodici, sa akcentom na nasilju nad ženama kao najizraženijem.