Categories for Obrazovanje

Team building

5 jula, 2021 11:27 am Published by Leave your thoughts

Centar modernih veština je imao priliku da radi sa mladim članicama i članovima Evropske demokratske mreže mladih (EDYN)....

Palme akademija

10 juna, 2021 6:01 pm Published by Leave your thoughts

Kao više decenijski partneri Olof Palme instituta bili smo pozvani da učestvujemo na ovogodišnjoj Palme akademiji. Palme akademija...