Categories for Obrazovanje

Mladi u akciji

novembar 21, 2019 7:07 am Published by Leave your thoughts

Centar modernih veština (CMV) nastavlja rad sa mladim političarima i političarkama iz Novog Pazara. U okviru projekta „Novi...