Obrazovanje

Politička akademija u Mostaru

Kao dugogodišnji partneri Fondacije Friedrih Ebert u Bosni i Hercegovini, treneri Centra modernih veština su učestvovavali u radu trećeg modula ovogodišnje Političke akademije koji je održan u Mostaru od 11. do 14. oktobra 2018. Ova postizborna Akademija je bila prilika za učesnike da između sebe, ali i sa predavačima, razgovaraju o ovogodišnjoj izbornoj kampanji u BiH, kao i samim izborima održanim 7. oktobra.

S obzirom na to da smo tokom ove godine učestvovali na sva tri modula Političke akademije, profil učesnika i učesnica nam nije bio nepoznat, što nam je omogućilo da sa svima lako obnovimo ranije uspostavljeni kontakt. Naš zadatak je bio da analiziramo korišćene tehnike kampanje i to smo uradili kroz pripremljenu simulaciju evropskih izbora. Sa učesnicima smo prvo ponovili teorijski deo pripreme jedne izborne kampanje, u koji spadaju IV  faze kampanje (istraživanje, identifikacija, komunikacija i motivacija), a zatim prošli kroz određivanje i karakteristike ciljnih grupa, kreiranje poruke i Internet kampanju. Sve ovo je bilo neophodno da bismo ih podstakli da i sami analiziraju svoj, i rad svoje stranke u kampanji.

Simulacija evropskih izbora je podrazumevala zamišljenju situaciju u kojoj su zemlje Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji i gde se njihove stranke bore za poziciju na predstojećim evropskim izborima. Bili su podeljeni u četiri za nas najvažnije grupe u EU parlamentu EPP, S&D, ALDE i Zelene. Tema izbora je bila mobilnost mladih i zapošljavanje. Izvlačenjem ceduljica učesnici su izabrali stranku za koju će voditi kampanju. Njihov zadatak je bio da na osnovu programa odrede ciljne grupe kojima bi se obratili, definišu poruku i odrede pravac Internet kampanje.

Na kraju radionice organizovana je debata kandidata i kandidatkinja. Na ovoj debati su učesnici mogli da uvežbaju argumentaciju, brzo mišljenje kao i da provere svoje veštine govorništva i vrednost kreiranih poruka. Zadovoljstvo učesnika i učesnica je bilo veliko jer se dinamika rada sa kombinacijom predavanja, simulacijama i debatom pokazala kao dobar mix u kom su svi učesnici stalno imali pred sobom neke nove izazove.

Hvala Kancelariji Friedrich Ebert fondacije u Banja Luci na poverenju i prilici da radimo sa ovom divnom grupom mladih ljudi.

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *