Publikacije

Priručnik za izradu praktičnih politika

Poslednjih godina u Srbiji, kao i u drugim delovima sveta, pada poverenje građana u političke stranke. U Srbiji je situacija još specifičnija i po tome što je i najšira javnost uverena da su političke stranke uspostavile tzv. partokratski sistem u kome one postoje zbog sebe, a ne za dobrobit građana. Radeći godinama sa članovima/icama političkih partija Centar modernih veština (CMV) je uvideo izazove koji se nalaze pred političkim strankama, a koji mogu da doprinesu većem poverenju građana, razvoju demokratije i vođenim reformskim procesima. Nedostatak ideološki profilisanih programa političkih stranaka, kao i nedostatak praktičnih rešenja, dovodi do toga da se građani i dalje opredeljuju prema liderima stranaka ili malih interesnih grupa ljudi, a ne na osnovu ideoloških identiteta stranaka i konkretnih rešenja za realne probleme ljudi. U takvoj situaciji pojavljuje se tzv “zamor birača” i demokratski deficit, jer građani nisu uvereni da višepartijski demokratski sistem može da iznedri ekonomski i svaki drugi napredak od kog građani mogu imati koristi.

naslovnaprirucnik

Praktične politike su važne jer uređuju način na koji ljudi rade i žive, uređuju kvalitet ljudskog života u nekoj zajednici. Praktične politike takođe menjaju prostor i odnose među ljudima.

U kontekstu političkih stranaka možemo reći da praktična politika predstavlja konkretan pravac delovanja odabran među mnogim ponuđenim rešenjima u datim uslovima, a sa ciljem usmeravanja i definisanja sadašnjih i budućih odluka stranke i funkcionera.

Praktične politike nam obezbeđuju i kasniju vezu izabranih funkcionera/ki sa strankom jer su oni u obavezi da sprovode praktičnu politiku stranke, a ne neku svoju ili politiku neke interesne grupe.

Nadamo se da će Vam ovaj priručnik pomoći da se pripremljeni upustite u ovaj proces i na taj način spremnije dočekate predstojeće izbore. Priručnik je izrađen uz podršku Međunarodnog instituta “Ulof Palme”

Preuzmi publikaciju

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *