Saopštenja

Odbornička posla

Centar modernih veština već dve decenije radi na unapređenju rada i  modernizaciji opština i gradova u Srbiji i čitavom regionu Zapadnog Balkana. Ovoga puta putem priručnika “Odbornička posla” pružamo podršku predstavnicama i predstavnicima građana u njihovom odborničkom poslu.

Lokalna samouprava

Decentralizacija i moderna lokalna samouprava važne su oblasti u kojima se može uraditi mnogo konkretnih stvari da se poboljša kvalitet života građanki i građana. Takođe lokalne samouprave oduvek imaju ulogu svojevrsne „škole demokratije”, u smislu praktičnog pripremanja i motivisanja građana za vođenje javnih poslova u širim lokalnim zajednicama. Uz poštovanje demokratije i slobodâ, borbu protiv korupcije, otvorenost i učešće građanki i građana, potrebno je graditi kvalitetne odnose u lokalnoj zajednici.

Priručnik

Priručnik koji je pred vama smišljen je kao podrška novoizabranim odbornicima i odbornicama demokratski orijentisanih stranaka. Svaki priručnik predstavlja pomoćno (priručno) sredstvo i podsetnik u radu na temama koje su u njemu pomenute. U ovom priručniku obradili smo teme socijaldemokratije, organizacije lokalne samouprave, uloge i obaveze odbornika, komunikacije, umrežavanja i primera potencijalnih aktivnosti.

Priručnik “Odbornička posla” je nastao u okviru projekta „Novi lideri i liderke, nove političke prakse”, koji je podržao Međunarodni centar „Olof Palme“ iz Švedske.

Centar modernih veština teži da bude uticajna think tank organizacija u oblasti političkog obrazovanja, uspostavljanja prakse odgovornog građanskog učešća i ostvarivanju društvene pravde.

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *