Saopštenja

Stvarnih 30 odsto

Inicijativu Centra modernih veština (CMV) za izmenu člana predloga Zakona o izboru narodnih poslanika „Stvarnih 30 odsto“ do sada je podržalo preko 30 organizacija civilnog društva iz cele Srbije kao i preko sto pojedinaca čime ona postaje inicijativa građanki i građana Srbije.

Inicijativa je upućena Odoboru za ravnopravnost polova u Skupštini Srbije, od koga se traži da bude zvanični predlagač amandmana na član 8. predloga Izmena Zakona o izboru narodnih poslanika.  Amandman glasi: Član 40a stav 1. se menja i glasi „Na izbornoj listi među svaka tri kandidata po redosledu na listi (prva tri mesta, druga tri mesta i tako do kraja liste) mora biti najmanje po jedan kandidat– pripadnik onog pola koji je manje zastupljen na listi.”

Primera radi, po trenutnom tekstu predloga Zakona, stranka koja osvoji 15 mandata imala bi samo tri predstavnika manje zastupnjenog pola. Kada bi primenili rešenje iz ovog amandmana to bi bilo 5, što je stvarnih 30 odsto.

Ovaj predlog amandmana je u skladu sa Ustavom Republike Srbije i Zakonom o ravnopravnosti polova, koji garantuju ravnopravnost žena i muškaraca i obavezuje državu da vodi politiku jednakih mogućnosti. Takva politika pretpostavlja i usvajanje posebnih mera koje doprinose ostvartivanju ravnopravnosti žena i muškaraca.

CMV nastavalja da prikuplja podršku za ovu inicijativu. Svako može lično podržati podnošenje amandmana potpisivanjem peticije na Internetu –  http://www.petitionspot.com/petitions/stvarnih30. Podršku mogu dati i organizacije slanjem zvaničnog dopisa na office@cmv.org.rs.

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *