Categories for Novosti

U povezivanju je snaga

oktobar 30, 2018 2:58 pm Published by Leave your thoughts

Nastavljajući saradnju sa našim dugogodišnjim partnerima iz Holandije, fondacijom Max van der Stoel, Centar modernih veština je organizovao...

Novi mentorski program

septembar 28, 2018 4:15 pm Published by Leave your thoughts

Centar modernih veština se godinama zalaže za razvijanje mentorskih programa unutar političkih stranaka. Svesni specifičnosti odnosa koji se...