Javno zagovaranje

„Stvarnih 30%” u Podgorici

U Podgorici je 27. juna 2011. održan okrugli sto „Učešće žena u javnom i političkom životu – izazovi i mogućnosti“, u organizaciji OEBS Misije u Crnoj Gori, a na kom je govorio i Miloš Đajić iz Centra modernih veština. Walderman Figaj, zamenik šefa Misije OEBS, istakao je da je Crna Gora prepoznala značaj uloge žena u političkom i javnom životu i napravila određene političke napore na tom polju. Govorio je i o tome da “ukoliko nam je cilj da živimo u društvu koje u potpunosti uvažava demokratske principe koji osiguravaju jednake mogućnosti i sigurnost svim građanima podjednako, mišljenja i stavovi žena moraju biti uvaženi.” Preporuka Ujedinjenih nacija je da minimum 30 odsto članova parlamenta budu žene. Inicijativu za uvođenje kvota u izborni zakon podržalo je i više od 240 profesora i profesorki sa Univerziteta Crne Gore.

Savetnica za rodnu ravnopravnost OSCE ODIHR iz Varšave, Ajla Van Hil istakla je da je zastupljenost žena u politici Crne Gore “ispod svih međunarodnih standarda”. Ajla je izvela interesantnu računicu da, ako bi Crna Gora nastavila da napreduje ovim progresom, jednaka zastupljenost žena i muškaraca mogla bi da bude dostignuta tek za 150 godina.Ona je predstavila priručnik “Rodna ravnopravnost na izabranim funkcijama – akcioni plan u šest koraka”.

Miloš Đajić je predstavio kampanju “Stvarnih 30%” koju je Centar modernih veština inicirao, a podržalo je 44 organizacije i institucije. U razgovoru sa parlamentarkama i predstavnicima civilnog društva, prezentovan je način na koji se, na kraju, došlo do 3 od 10 žena na listi, umesto prethodne varijante sa kvotom od minimum 30% koja je dozvoljavala listu sa ženom na svakom četrvtom mestu i time se dobijalo samo 2 od 10 žena. Dinamična diskusija je pokazala da žene u politici u Crnoj Gori imaju slične probleme kao i žene u Srbiji. Mislimo da smo uspeli da prezentujemo našu studiju slučaja, greške koje smo pravili i da zajednički dođemo do okvirne strategije njihovog nastupa i daljih koraka koje će preduzimati.

Predsednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, objašnjavajući razloge organizacije okruglog stola, istakla je:  “Mi radimo na novom izbornom zakonodavstvu i od velikog nam je značaja da se i kvote za manje zastupljeni pol uvrste u taj zakon. Verujemo da će Crna Gora već krajem jula imati takav zakon da ćemo dobiti mehanizam kojim će biti ojačan položaj žena u crnogorskom političkom životu”.

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *