Javno zagovaranje

Kreiranje javnih politika

Nastavljajući saradnju sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU), Centar modernih veština (CMV) je organizovao webinar kreiranje javnih politika. Ovaj webinar je bio namenjen učesnicama i učesnicima iz deset lokalnih zajednica u Srbiji. Učesnice i učesnici su predstavnici lokalnih samouprava i lokalnih nevladinih organizacija koje zajednički rade na lokalnim projektima. Projekat je podržala Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)

Webinar

Pre svakog webinara učesnici su popunjavali ex ante (ulazni) upitnik o pozavanju oblasti kreiranja javnih politika. Ovaj upitnik je pokazao da su učesnici imali osnovna znanja o javnim politikama. Cilj ovih seminara je bio da se kroz predavanja i vežbe oni osposobe za pokretanje procesa kreiranja javnih politika u svojim lokalnim zajednicama. Takođe zadatak trenera je bio da osnaže učesnice i učesnike za nastavak kampanja javnog zagovaranja koje su započete. Obuka je obuhvatile teme o terminološkim razlikama između politike (politics) i javnih politika (policy), ciklusa kreiranja javnih politika, važnosti procesa, načinima za konsultacije, alatima koji nam mogu pomoći u boljem definisanju problema koji želimo da rešimo. Učesnici su upoznati i sa priručnikom za izradu praktičnih politika  koji je CMV objavio.

SIPRU

Predstavnici SIPRU su takođe imali mogućnosrt učešće tako da su po njihovim rečima oni isto imali priliku da uče. Ovi webinari se sprovode u okviru sprovođenja druge faze „Programa lokalnih inicijativa za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – Podrška razvoju inovativnih modela za socijalno uključivanje – LIP 2”. Podsećamo da je cilj programa LIP 2 unapređenje socijalne uključenosti osetljivih društvenih grupa (žene, mladi, Romi/kinje, migranti/kinje, osobe sa invaliditetom) u lokalnim zajednicama širom Srbije. On predstavlja i vid partnerstva između lokalnim NVO i lokalnih samouprava.

Program obuka se nastavlja sa istim grupama polaznica i polaznika 29. i 30. marta.

CMV u skladu sa svojom Misijom nastavlja da prenosi znanje i podiže kapacitete aktivista i aktivistkinja širom Srbije.

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *