Saopštenja

Poziv za dostavljanje ponude – seminar urodnjavanje

PREDMET: Poziv za dostavljanje ponude organizacija dvodnevnog seminara ”Urodnjavanje i analiza javnih politika za klimatske promene”, a u cilju realizacije projektnih aktivnosti (Seminar JLS/OCD Urodnjavanje i analiza javnih politika za klimatske promene – budžetska linija 2.3.)

Poziv za dostavljanje ponude za organizaciju dvodnevnog seminara “Urodnjavanje i analiza javnih politika za klimatske promene 4. septembra 2023. godine (nabavka br. 4/ES/23, za budžetsku liniju 2.3.) 

u okviru projekta 

’’Gradovi spremni za klimatske promene’’ (u daljem tekstu Projekat)

 

  1. Opis/specifikacija posla/usluge

 

Zakup sale – konferencijska sala (sala za sastanke), prostor treba da bude tehnički opremljen i ima 20 mesta za sedenje i rad učesnika i učesnica seminara.

Osveženje – osveženje za dvodnevni seminar zahteva posluženje kafe, čaja, soka i vode za 80 učesnika, odnosno poslugu osveženja 4 puta u toku dvodnevnog seminara u dogovoru i terminu određenom od strane organizatora seminara. 

 

  Hrana  za učesnike seminara 

– doručak: za jedan dan za 20 učesnika i

– ručak: za dva dana  za 20 učesnika i 

– večera: za jedan dan za 20 učesnika. 

 

Noćenje – podrazumeva obezbeđivanje 

  • smeštaja u 1/1 sobi (1 soba) jedno noćenje za 20 osoba

Usluge objavljivač ponude plaća sa budžetske stavke 2.3. u okviru budžeta Projekta. 

 

  1. Način iskazivanja ponuđene cene

              Potrebno je i da ponuđač jasno iskaže ukupnu cenu. Ponuđač može da naglasi da li 

              je u sistemu PDV-a ili ne. 

Ukoliko je ponuđač u sistemu PDV-a, neophodno da cena ponude bude iskazana u neto iznosu, zatim da jasno bude iskazan iznos PDV-a i, na kraju, ukupna cena (koju čine neto cena i PDV). 

 

  1. Kako podneti ponudu?

Ponuđač je dužan da dostavi ponudu u skladu sa svim zahtevima navedenim u ovom Pozivu.

Ponuda se  dostavlja CMV-u na jedan od sledećih načina: 

elektronskom poštom, na sledeću adresu: office@cmv.org.rs ;  

poštom na adresu Centar modernih veština, Cvijićeva 90, 11000 Beograd. 

Ukoliko se tražena dokumentacija dostavlja elektronskom poštom u naslovu treba da stoji sledeći naziv: 

„Ponuda za nabavku na projektu Gradovi spremni za klimatske pormene  (nabavka br. 4/ES/23)“

 

U slučaju da se dokumentacija šalje poštom, pošiljka mora da sadrži sledeću napomenu: 

„Ponuda za nabavku na projektu Gradovi spremni za klimatske pormene  (nabavka br.4/ES/23)“ i „Ne otvarati pre zvaničnog otvaranja od strane Komisije za odabir ponuđača“.

Osoba za kontakt u vezi sa ovom nabavkom je Tamara Jovanović, office@cmv.org.rs  

Rok za prijem ponude je sreda 20.9.2023. godine. 

 

  1. Budžet i plaćanja

Iznos će biti isplaćen u dinarima prema dinamici rada i fakturisanja usluga, a u okviru projektnog perioda, odnosno do 30.12.2023. godine. Ukupan iznos biće isplaćen prema dinamici plaćanja koja će biti utvrđena ugovorom sa odabranim ponuđačem. 

 

  1. Prilog

Ocena prispelih ponuda će biti sprovedena u skladu sa interninm pravilima CMV-a za nabavke.

Dostavljena ponuda će biti ocenjena od strane tročlane Komisije za odabir ponuđača za sastanak projektnog tima (nabavka br. 4/ES/23, za budžetsku liniju 2.3.), (u daljem tekstu Komisija). 

Komisija će prethodno utvrditi da li ponuda ispunjava sve uslove koji su opisani u pozivu za dostavljanje ponude.

Samo ispravna ponuda, koja sadrži sve tražene informacije i navedenu dokumentaciju, može biti ocenjena u skladu su kriterijumima. 

Ponuda će biti ocenjena prema kriterijumu najpovoljnije ponude, u skladu sa prethodnim iskustvom CMV-a u angažamanu ponuđača.

Svaki ponuđač će biti obavešten o odluci Komisije putem elektronske pošte, najkasnije tri dana nakon donošenja odluke.

 

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *