Saopštenja

Podrška izjavi o izbegličkoj krizi

Centar modernih veština daje punu podršku apelu evropskoj javnosti CEE ženska mreža i Evropskom forumu za demokratiju i solidarnost.

IZJAVA O IZBEGLIČKOJ KRIZI

06.09.2015

Solidarnost predstavlja suštinu socijaldemokratije – bilo u vreme rata, mira, prirodnih nepogoda ili ličnih tragedija. Od presudne je važnosti da ostanemo verni svojim idealima – da se naše reči pretvore u dela.

Ne smemo ostati pasivni i samo gledati kako se izbeglička humanitarna kriza odvija pred našim očima; dok žene, muškarci i deca beže od rata tražeći sigurnu, mirnu i perspektivnu egzistenciju.

Mi bismo se, kao evropski narodi, trebali prisetiti kako je i sama Europa propatila tragedije rata i izbeglištva, kako tokom Drugog svetskog rata, tako i nedavno na Balkanu. Ovo je globalna kriza i, kao takva, zahteva hitan odgovor na globalnom nivou.

picin park

Zbog toga sve zemlje članice Evropske unije, kao i one koje se EU žele pridružiti, podstičemo da, između ostalog:

  • odgovorno i proporcionalno, uz sistem kvota kao provizornom merom, na sebe preuzmu odgovornost za dolazeće izbeglice kroz pravedan sistem distribucije i pravovremenu hitnu pomoć državama i građanskim društvima koja se trenutno nalaze u prvim redovima
  • izbeglicama u državama koje su ih primile osiguraju humane uslove, s posebnim obzirom prema ženama, deci i najugroženijima, te da podržavaju takve akcije civilnog društva
  • razviju zajedničku politiku prema azilu i migracijama kroz panevropsko razumevanje i ojačanje evropskih institucija
  • osiguraju rodno osetljivu politiku prema izbeglicama budući da žene izbeglice imaju ne samo specifične potrebe, već na svojim leđima nose velik teret izbegličke patnje
  • sudeluju i podržavaju akcije civilnog društva u vezi izbegličke krize razvijajući, sprovodeći i evaluirajući politiku na nacionalnom, regionalnom i evropskom nivou
  • deluju i sarađuju s međunarodnim organizacijama i drugim državama na globalnom nivou da bismo se ne samo mogli uhvatiti u koštac s pitanjem izbegličke krize, već iznad svega, da bismo na političkom i diplomatskom nivou  mogli rešavati prave uzroke ljudskog egzodusa, time omogućujući životna okruženja u uslovima mira, solidarnosti i razvoja

Kao žene iz ranije ratom pogođenog Balkana i Srednje i Istočne Europe, govorimo iz vlastitog iskustva. Ne samo da sa izbeglicama delimo njihovu patnju, već delimo i njihove aspiracije.

Zbog toga pozivamo evropske države, političke stranke i građanska društva da se ujedine u organizaciji pomoći izbeglicama, bez obzira da li su oni trenutno u tranzitu, traže li azil ili samo žele živeti i raditi.

Spremne smo preuzeti naš deo odgovornosti te, iznad svega, raditi na razvijanju rodno osetljive politike rešenja izbegličke krize da bismo osigurale da će specifične potrebe žena izbeglica (kako odraslih žena, tako i devojčica) biti zadovoljene.

 

CEE Network for Gender Issues

Međunarodni odbor

 

CEE Network Međunarodni odbor

Zita Gurmai

Mija Javornik ( Upraviteljka projekta)

Sonja Lokar (Izvršna direktorica)

Karolina Leaković

Lovorka Marinović

Marta Szigeti Bonifert

Daša Šašić Šilović (Predsednica Međunarodnog odbora)

 

Kontakt:

u ime Centra modernih veština Miloš Đajić, milos.djajic@cmv.org.rs

E-mail: ceegendernet@gmail.com

 

 

 

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *