Saopštenja

Inicijativa za osnivanje novog tela za ravnopravnost polova pri Vladi RS

azl.cdrAkademija ženskog liderstva, koju realizuju Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE), Centar za podršku ženama(CPŽ) i Centar modernih veština (CMV) pokrenula je, zajedno sa grupom ekspertkinja, inicijativu za osnivanje novog tela za ravnopravnost polova pri Vladi RS.  Uprava za ravnopravnost polova, koja je kao telo pri izvršnoj vlasti osnovana 2009. godine, ukinuta je aprila 2014. godine, prilikom donošenja novog Zakona o Vladi Republike Srbije. Od tada do danas je ostalo otvoreno pitanje – Ko je dužan da se na nacionalnom nivou bavi pitanjima od značaja za unapređenje položaja žena i rodne ravnopravnosti? Ovih dana je obeleženo 100 dana Vlade, a obećanje, dato tokom skupštinske debate o Zakonu,  da će biti uspostavljena Kancelarija za ravnopravnost polova, do danas nije ispunjeno.

Prema onome što smo videli i čuli, i u samom parlamentu, u njegovoj vladajućoj većini,  iskazana je volja da se osnuje nova institucija. U diskusiji o novom Zakonu o ministarstvima (26. april 2014. godine),  iz SNS-a je obrazloženo da je Uprava loše radila i da će uskoro oformiti novo telo.  Kao ilustracija mogu da posluže i odlomci govora  Marije Obradović (SNS) Izvor je Otvoreni parlament.

“Znači, mnogo bi pametnije bilo da organizujemo kancelariju koja će imati iste, slične nadležnosti, pokrivaće ovu oblast, ali kancelariju koja bi mogla da daje sugestije svim ministarstvima.”

“Iz samog Predloga zakona o ministarstvima se jasno vidi da poslovi javnog ovlašćenja koje je morala da realizuje Uprava kao posebna organizaciona jedinica ministarstva, se ne gase. To je veoma važno. Na mnogo efikasniji, profesionalniji i ekonomičniji način biće postavljeno u novoj organizacionoj strukturi koja će omogućiti pre svega kontakt sa svima relevantnim i državnim i društvenim organima i organizacijama, a koje se bave i rodnom ravnopravnošću i nediskriminacijom.”

Ovaj problem uočili su i donatori  i međunarodne organizacije  i, pored njihove zabrinutosti i nezadovoljstva zbog ukidanja Uprave, nastaju i vidljivi, realni problemi. Primera radi,  SIDA (Agencija švedske vlade za pomoć i razvoj) obustavila je grant (bespovratna sredstva)  za koji je već bio raspisan konkurs, jer nema institucije sa kojom mogu da rade. U nadležnosti Uprave bilo je i sprovođenje Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti. Mnogi programi se prekidaju, posebno i zbog činjenice da se, po ugledu na republički nivo, gase  i lokalna tela koja su se bavila istom tematikom.

Do sada je prikupljena podrška 50 organizacija i 68 pojedinki koje se bave temom ravnopravnosti , sastavljena inicijativa i poslata kabinetu Premijera (11.8.2014.). Takođe, kao javni pristisak planirano je organizovanje okruglog stola 28. avgusta na temu neophodnosti ovog mehanizma sa relevantnim ekspertkinjama iz oblasti.

Verujemo, dakle, da je neophodno da svi zajedno podsetimo parlamentarce i Vladu na važnost ove teme i postojanja ovakve institucije, kao što verujemo da više nikoga nije neophodno uveravati koliko je sama tema važna.

PODRŠKA INICIJATIVI ZA FORMIRANJE NOVOG TELA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST OCD
1. UG TERNIPE, Pirot
2. ALTERO, Beograd
3. LABRIS, Beograd
4. Peščanik, Kruševac
5. Centar za studije socijalne demokratije, Novi Sad
6. Postpesimisti Kikinde
7. Udruženje Roma, Novi Bečej
8. Rromnjako llo, Zrenjanin
9. Udruženje Danica, Pančevo
10. Leader Net, Novi Sad
11. Centar za razvoj, Bačka Palanka
12. Vojvođansko udruženje preduzetnica, Novi Sad
13. SOS Ženski centar, Novi Sad
14. Fenomena, Kraljevo
15. Kulturni centar Damad, Novi Pazar
16. Ženska alternativa, Sombor
17. “…Iz kruga Vojvodina”, Novi Sad
18. Žene Juga, Pirot
19. Ženski centar Užice
20. Ženska ekonomsko ekološka organizacija – ŽEKO, Užice
21. Aktiv žena sindikalne organizacije Zastava oružje, Kragujevac
22. Sekcija žena saveza samostalnih sindikata Kragujevca
23. Žene za mir, Leskovac
24. Beogradska otvorena škola
25. Klub žena “Vredne ruke”, Srpski Itebej
26. Romska ženska mreža Banata
27. Centar za evropske vrednosti i politike, Beograd
28. Viktimološko društvo Srbije
29. Udruženje Front potrošača, Beograd
30. Centar za edukaciju I savetovanje – Kalista, Beograd
31. Centar E8, Beograd
32. AŽIN – Asocijacija za autonomne ženske inicijative, Beograd
33. Udruženje žena “Bikićanke”, Bikić Do
34. Asocijacija slovačkih udruženja žena, Bački Petrovac
35. Udruženje žena “Slovenka”, Gložan
36. Klub preduzetnih žena, Bački Petrovac
37. KC “Neapange”, Beograd
38. Centar za prava manjina, Beograd
39. Alternativni centar za devojke, Kruševac
40. Centar za političko obrazovanje, Novi Sad
41. Udruženje “Žena”, Nova Pazova
42. Centar za edukaciju, komunikaciju I istraživanja “Alternativni krug”, Kragujevac
43. Sekcija ručnih radova “Avračka”, Budisava
44. Savez ljubitelja ručnih radova i negovanja kulturnih tradicija mađara i drugih naroda i narodnosti Vojvodine, Budisava
45. Zrenjaninski edukativni centar – ZEC, Zrenjanin
46. Istraživači Romi, Žabalj
47. Impuls, Tutin
48. Ženska zadruga “Ruže Srema”, Beška
49. Yucom, Beograd
50. ACIMS, Centar ra rodne studije Univerziteta u Novom Sadu

 
Pojedinci/pojedinke
1. Aleksandra Vladisavljević               34. Kata Niković                        67. Dobrila Iličić
2. Višnja Baćanović                                 35. Vesna Đukić                         68. Ferida Čustović
3. Sofija Mandić                                        36. Ljiljana Nešić
4. Lidija Prokić                                          37. Zibija Dh-Šarenkapić
5. Maja Ciganović                                    38. Fikreta Omerović
6. Ana Popovicki                                      39. Tamara Tripić
7. Sanja Nikolin                                        40. Maja Petrović
8. Biljana Maletin Uljarević                 41. Natalija Kavgić
9. Biljana Rakić                                         42. Katarina Zornjanova
10. Marijana Pajvančić                          43. Vojislav Arsic
11. Marija Đorđević                                44. Maja Sedlarević
12. Nina Živanović                                   45. Tijana Eter
13. Milica Mimić                                       46. Dragana Mihaljević
14. Mirjana Hrvačenin                            47. Vjera Rudović
15. Violeta Pavlovski                              48. Irena Đurić
16. Mila Melank                                        49. Marinika Tepić
17. Julijana Jovanić                                  50. Jelena Jovanović
18. Milica Todorović                                51. Ana Pataki
19. Aleksej Stepanov                              52. Nevenka Bila
20. Violeta Jovanov Pešterac               53. Gordana Mitić
21. Ljubica Vojvodić                                 54. Zlata Mojsilović
22. Dragoslava Mihajlov                         55. Ljiljana Gusić
23. Nada Banković                                     56. Milanka Lažetić
24. Dragana Đapić                                      57. Radoslava Aralica
25. Ranka Kupusinac                                 58. Maja Bjeloš
26. Verica Radovanović                           59. Srđana Tucaković
27. Srđan Stanković                                   60. Tamara Vukov
28. Marija Stevuljević                               61. Smiljana Milinkov
29. Aniko Žiroš Jankelić                           62. Nada Lazić
30. Natalija Vasilić                                     63. Mila Vujić
31. Gordana Simonović Veljković        64. Kalina Rajović
32. Teodora Vlahović                                65. Slavica Rodić
33. Katarina Jakovljević                           66. Svenka Savić

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *