Saopštenja

Ne preko leđa radnika i radnica

Civilni sektor zemalja zapadnog Balkana  insistira da teret ekonomske krize izazvane pandemijom ne sme pasti na leđa radnika i radnica.

Potpisana Regionalna deklaracija o zaštiti prava radnika i odgovor na pandemiju COVID-19

Duboko zabrinuti podacima koji pokazuju da ekonomske posledice pandemije covid-19 u gotovo svim zemljama Zapadnog Balkana već imaju za rezultat povećanje broja nezaposlenih, smanjenje nivoa i zloupotrebu radničkih prava, 46 sindikata i organizacija civilnog društva usaglasilo je i potpisalo Regionalnu deklaraciju o zaštiti prava radnika. U fokusu ove Deklaracije je ugroženi nivo radnih prava u svim zemljama Zapadnog Balkana u vreme pandemijee.

Ovom Deklaracijom se od Vlada zemalja iz koje dolaze potpisnici zahteva očuvanje kolektivnih prava, poštovanje propisa od strane poslodavaca i inisistira na multisektorskom i socijalnom dijalogu.

Potpisnici su usvojili i niz zajedničkih zaključaka kao  preduslova za ostvarenje dostojanstvenog rada tokom i nakon COVID-19 krize i to:

 • Da sve Vlade zemalja u regionu Zapadnog Balkana prilikom donošenja ekonomskih mera pokrenu konstruktivan dijalog sa sindikatima i da u ovaj dijalog budu posebno uključeni sindikati iz sektora koji su najviše pogođeni pandemijom;
 • Da se socijalno odgovornim reformama, poput pravičnijeg oporezivanja i privlačenja društveno odgovornih investitora, predupredi siromaštvo kao i „eksplozija“ društveno-ekonomskih nejednakosti i sukoba u društvu;
 • Da se ni u kom slučaju ne sme dozvoliti umanjenje radnih prava već da se, naprotiv, propisi unaprede u skladu sa najvišim standardima i preporukama Međunarodne organizacije rada i Evropske unije;
 • Da se osiguraju adekvatne mere zaštite sigurnosti i zdravlja za sve radnike i radnice.

Potpisnici Deklaracije su usaglasili i niz mera koje se odnose na svaku od zemalja pojedinačno. Kad je u pitanju Srbija, neki od specifičnih zaključaka su:

 • Pokretanje socijalnog dijaloga uz učešće svih političkih aktera i socijalnih partnera radi postizanja nacionalnog konsenzusa o paketu mera za borbu protiv društveno-ekonomskih posledica epidemije COVID-19;
 • Sprovođenje analiza efekata mera donetih tokom vanrednog stanja na društvo i očuvanje najvišeg stepena ekonomskih i socijalnih prava u periodu oporavka, sa naglaskom na poštovanje prava najugroženijih kategorija radnika i radnica, kao što su oni u neformalnoj privredi i na prekarnim poslovima, stariji radnici i radnice, i oni sa neodložnim porodičnim obavezama;
 • Pokazivanje suštinske posvećenosti standardima dostojanstvenog rada i evropskim integracijama u oblasti socijalne politike i zapošljavanja, donošenjem propisa i strategija zasnovanih na konvencijama Međunarodne organizacije rada, Saveta Evrope i direktivama Evropske unije;
 • Pokretanje reforme radnog zakonodavstva u pravcu unapređenja uslova rada i poštovanja prava na pravičnu naknadu svih radnika i radnica, uključujući i ukidanja dualizma između rada u radnom odnosu i rada van radnog odnosa i propisivanja standarda: rada na daljinu, netipičnih oblika rada (kao što je rad preko platformi) i nedovoljno plaćenog rada (kao što je pružanje nege);
 • Hitno jačanje inspekcijskih službi u oblasti zdravstva, rada i socijalne zaštite, između ostalog, putem: zapošljavanja novih inspektora, nabavke opreme i povećanja transparentnosti rada institucija;
 • Dodatno oporezivanje onih koji su u uslovima pandemije stekli ekstra profit na trgovanju zaštitnom opremom;
 • Omogućiti jednak tretman radnika u državnom i privatnom sektoru, u smislu prava na prekid rada usled pandemije;

Deklaracija će biti i zvanično upućena svim Vladama u zemljama Zapadnog Balkana, Udruženjima poslodavaca i Sindikalnim centralama kao i svim drugim ključnim akterima.

Kroz ovu solidarnu akciju organizacije potpisnice posebno ističu stav Ujedinjenih nacija a vezano za pandemiju covid -19 koji kaže da „dok zaštitne maske mogu biti za jednokratnu upotrebu, radnici to ne mogu biti“  i u tom smislu će u narednom periodu intenzivirati svoje zajedničke akcije sa ciljem sprovođenja zaključaka iz ove Deklaracije.

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *