Socijaldemokratija

Prijatelji Zapadnog Balkana

Tokom novembra meseca predstavnici Centra modernih veština su u nekoliko navrata učestvovali na regionalnim skupovima posvećenim Evropskim integracijama. Zajedno sa predstavnicama i predstavnicima sestrinskih stranaka i fondacija razgovarano je o tome šta sve treba da se uradi da bi vremenski okvir koji je postavljen postao izvestan.

Podsećamo da je u septembru mesecu napravljen nemačko-francuski dokument o reformi EU. Ovaj dokument predviđa da se EU pripremi za proširenje “EU 30 plus”. Ovo je posle mnogo godina važan trenutak za zemlje Zapadnog Balkana i njihovu EU perspektivu.

Prijatelji Zapadnog Balkana

U Srajevu je održan skup “Prijatelji Zapadnog Balakana” kao i godišnji susret Evropskog foruma za solidarnost i demokratiju. Na ovom skupu je razgovarano šta to sve socijaldemokratske stranke treba da urade da bi evropska budućnost Zapadnog Balakana postala izvesna. Ovaj skup je okupio predstavnice i predstavnike velikog broja zemalja EU, političkih stranaka, nezavisnih ekspertkinja i eksperata iz različitih fondacija i Think Tank organizacija.

Na dnevnom redu su bile mnogorojne teme kao i prilika da se učsnici iz EU bliže upoznaju sa situacijom u svakoj od zemalja regiona pojedinačno. Konstatovana je povećanje autoritarnosti u nekim zemljama Zapadnog Balkana. Razgovarano je o problemima koji su prepoznati i na čijem se rešavanju radi. Govoreno je o spremnosti SD grupe u Evropskom parlamentu da se maksimalno zalaže za zemlje Zapadnog Balkana kao i potrebi čvrše i sadržajnije alijanse. Otvorena su važna pitanja kako da se SD stranke približe radnicima gde je pomenut i naš Forum. Stalnio je ponavljano da ne može saradnja unutar Zapadnog Balkana da se inicira stalno  sa strane. Važne teme su predstavljale migracije i evropski izbori 2024. godine koji za sve ove teme treba da dobiju podršku građanki i građana EU.

Think Tank skup

U Skoplju je održan još jedan skup Think Tank organizacija sa područja Zapadnog Balkana. Ovaj skup je bio posvećen pre svega razgovoru sa skandinavskim partnerima iz Finske i Švedske i temama bezbednosti. Sastanak su organizovali Kalevi Sorsa fondacija i Progres institut. Na samom skupu bilo je prilike da se razgovara na mnoge teme uz predstavnice i predstavnike Vlade Severne Makedonije, evropskih političkih stranaka, Think Tank organizacija kao i međunarodnih aktera.

Vrlo interesantne i pre svega otvorene debate su se vodile. Sve što je govoreno vodi ka tome da Zapadni Balkan mora snažnije da se okrene ubrzavanju reformi i priključenju EU. Ukrajina i druge zemlje zbog geostrateške situacije postaju važnije za EU i nekako naš region ostaje zarobljen u svoje sukobe i usporenost reformi.

Šta nam valja činiti

Potrebno je da se socijaldemokratske stranke još bliže povežu. Očekuje se da se u nedeljama pred nama neke od smernica upute i da se rok 2030. postavi kao reper za završetak svih poslova za “EU 30 plus”. Ti poslovi su delom u EU čime će potvrditi spremnost za proširenje ali je veliki oposao i na svakoj od zemalja pojeinačno da svu energiju usmeri u pravcu reformi neophodnih za EU integracije.

Radujemo se uključivanju i naših kapaciteta u taj uzvišeni cilj! Demokratija nije čekiranje polja u nekom formularu!

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *