Categories for Socijaldemokratija

Demokratija danas

oktobar 22, 2019 6:52 pm Published by Leave your thoughts

Centar modernih veština (CMV) je i ove godine pozvan da učestvuje na regionalnom programu “Škola demokratije”. Ovu školu...