Bells pokret

BELLS pokret (Balkan Enviromental Life Leadership Standard) je rezultat dvogodišnjeg regionalnog projekta javnog zastupanja “Regionalna akcija i kohezija u oblasti životne sredine”. Centar modernih veština, kao organizacija koja se godinama bavi zagovaranjem, je izabrana za nacionalnog koordinatora Bells pokreta.

Članovi BELLS pokreta čine jaku koaliciju lidera i liderki održivog razvoja. To su predstavnici parlamenata, civilnog i biznis sektora, eksperata, ministarstava, lokalnih uprava i medija. Koalicija Bells pokreta  u Srbiji je postavila svoje specifične ciljeve: Osnivanje neformalne zelene poslaničke grupe u Narodnoj skupštini Republike Srbije, Uspostavljanje saradnje između Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja i organizacija civilnog društva, uspostavljanje “zelene stolice” u Odboru za zaštitu životnu sredinu Narodne skupštine Republike Srbije i usvajanje ekoloških političkih standarda od strane minimum 3 parlamentarne stranke.  

Tokom 2009. sprovedeno je jedinstveno i verovatno do sada najsveobuhvatnije istraživanje o stavovima različitih javnosti u odnosu na stanje i očuvanje životne sredine u regionu i osnovana neformalna Zelena poslanička grupa koja broji 25 poslanika iz različitih stranaka kojima je lično važna oblast životne sredine, koji žele da aktivno rade na usklađivanju propisa Republike Srbije. U 2010. smo nastavili prema ostvarenju postavljenih ciljeva. Osnovana je neformalna Zelena poslanička grupa u Skupštine AP Vojvodine, čija koordinatorka je potpredsednica Skupštine Maja Sedlarević. Centar je inicirao uspostavljanje saradnje između Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja i organizacija civilnog društva, što je rezultiralo potpisivanjem memoranduma o  saradnji.  Na tome ćemo još raditi, jer još uvek ne postoje mehanizmi za operacionalizaciju planiranog intenziteta  saradnje. U saradnji sa članovima pokreta i ekspertima napravljeni su politički standardi u oblasti životne sredine koje su usvojile Liga socijaldemokrata Vojvodine, Socijalistička partija Srbije i Demokratska omladina.  Sa Odborom za životnu sredinu u Skupštini Srbije smo uspostavili odličnu saradnju po različitim pitanjima (regionalna saradnja, javnost rada, učešće u diskusiji…), a uputili smo im i inicijativu za osnivanje “zelene stolice” u Odboru. Bells pokret se dodatno širio, potpisani su memorandum  o saradnji sa nekoliko opština i gradova u Srbiji,  organizacijama civilnog društva… Obeležili smo značajne datuma za životnu sredinu organizovanjem različitih događaja i kampanja. Bells pokret u Srbiji je organizovao Nacionalnu konferenciju „Evropski standardi u oblasti životne sredine“, koja je održana  06. oktobra 2010. godine u Beogradu. Osnovne teme kojima se Konferencija bavila su primena donetih zakona iz oblasti životne sredine na lokalnom nivou i odnos političkih stranaka prema oblasti životne sredine. Cilj Konferencije je bio da se ukaže donosiocima odluka na važnost oblasti životne sredine u procesu evropskih integracija. Program Konferencije je osmišljen tako da političarima ponudi putokaz u kreiranju zelenih politika i podstakne ih da pitanje održivog razvoja i životne sredine posmatraju kao prioritetna i sastavni deo ekonomskih i socijalnih politika.

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *