Javno zagovaranje

Otvoreno pismo narodnim poslanicima i poslanicama

Civilni sektor je uputio otvoreno pismo narodnim poslnicima i poslanicama sa pozivom da podrže amandman “Stvarnih 30 odsto” kojim se propisuje da se na svakom trećem mestu na izbornim listama mora naći kandidat manje zastupljenog pola, ako i da nikako ne glasaju  za promenu stava 2 član 15 Predloga Zakona o izmenama i dopunama zakona o izboru narodnih poslanika, koji glasi: „Kad poslaniku – pripadniku manje zastupljenog pola na izbornoj listi prestane mandat pre isteka vremena na koje je izabran, mandat se dodeljuje prvom sledećem kandidatu – pripadniku istog pola sa te izborne liste“.

Ovim dvema merama (amandman na čl. 8 i ostanak stava 2 čl 15) osigurava se ravnopravnije učešće oba pola u republičkom parlamentu, što je garantovano Ustavom Republike Srbije i Zakonom o ravnopravnosti polova.

Ove zahteve su već javno podržale institucije koje se bave ravnopravnošću polova Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Savet za ravnopravnost polova Vlade Rapublike Srbije, Zaštitnik građana i Zavod za ravnopravnost polova AP Vojvodine, organizacije civilnog društva, članovi medijskih kuća, političkih stranaka, sindikata, građani i građanke Srbije.

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *